Dane kontaktowe
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki
inspir_spot_z_slowem
is singular
Spotkanie ze Słowem
25 marca 2024
WIELKI PONIEDZIAŁEK

SŁOWO DNIA

1 Na sześć dni przed Paschą Jezus przybył do Betanii, gdzie mieszkał Łazarz, którego Jezus wskrzesił z martwych. 2 Urządzono tam dla Niego ucztę. Marta posługiwała, a Łazarz był jednym z zasiadających z Nim przy stole. 3 Maria zaś wzięła funt szlachetnego i drogocennego olejku nardowego i namaściła Jezusowi nogi, a włosami swymi je otarła. A dom napełnił się wonią olejku. 4 Na to rzekł Judasz Iskariota, jeden z uczniów Jego, ten, który miał Go wydać: 5 «Czemu to nie sprzedano tego olejku za trzysta denarów i nie rozdano ich ubogim?» 6 Powiedział zaś to nie dlatego, jakoby dbał o biednych, ale ponieważ był złodziejem, i mając trzos wykradał to, co składano. 7 Na to Jezus powiedział: «Zostaw ją! Przechowała to, aby [Mnie namaścić] na dzień mojego pogrzebu. 8 Bo ubogich zawsze macie u siebie, ale Mnie nie zawsze macie». 9 Wielki tłum Żydów dowiedział się, że tam jest; a przybyli nie tylko ze względu na Jezusa, ale także by ujrzeć Łazarza, którego wskrzesił z martwych. 10 Arcykapłani zatem postanowili stracić również Łazarza, 11 gdyż wielu z jego powodu odłączyło się od Żydów i uwierzyło w Jezusa.

J 12, 1-11


Wielki Tydzień rozpoczyna się kilka kilometrów od Jerozolimy, w Betanii, w domu Łazarza, Marty i Marii, drogich przyjaciół Jezusa. Jeszcze kilka dni i Jezus wejdzie w ciemność Męki. Z pewnością zmierza ku niej i szuka umocnienia, które może dać tylko przyjaźń. Przyjaźń jest źródłem odwagi, którą Bóg chciał nam dać, abyśmy mogli stawić czoła przeciwnościom losu. Ci, którym brakuje tej siły i nie mają przyjaciół, z pewnością są skazani na porażkę. Jezus pragnął otaczać się przyjaciółmi, a troje przyjaciół z Betanii ukazuje trzy oblicza ludzkiej natury. Marta przedstawia praktyczny wymiar działania. Łazarz potrzebę odkrycia właściwego miejsca w życiu. Maria wymiar bliskości i słuchania. W tym wydarzeniu, które ma miejsce w ich domu, wszystkie trzy postawy nabierają właściwego znaczenia. Marta nie rozprasza się już w aktywizmie, a to, co robi, zamienia w służbę. Łazarz, wyzwolony ze śmierci, staje się proroctwem u boku swego Pana. Ale największym nawróceniem, którego świadkami jesteśmy tej nocy, jest nawrócenie Marii, która skrapia stopy Jezusa pachnącym olejkiem nardowym i osusza je własnymi włosami, wypełniając dom wonnością. Miłość Marii wyraża się konkretnością gestu absolutnej bezinteresowności, ale to natychmiast zderza się z małostkową mentalnością użyteczności reprezentowaną przez Judasza. Radosna nowina Jezusa jest niezrozumiała, jeśli umieści się ją w katalogu korzyści. Jedyną i prawdziwą istotą Miłości jest bezinteresowna darmowość. Gdyby tak nie było, nie służyłaby ona niczemu innemu, jak tylko kolejnej wymianie usług.

Wszechmogący Boże, z powodu własnej słabości upadamy w grzechy, daj nam nowe życie przez zasługi męki Twojego Jedynego Syna. (kolekta dnia)

Głos teologa

Dla tych, którzy są przywiązani do pieniędzy i uczynili je swoim bożkiem, miłość naprawdę jest warta zero, a sama osoba Chrystusa może zostać sprzedana za kilka groszy! Jest to wieczny kontrast, który często zakłóca życie naszego biednego świata i jego mieszkańców: albo niezmierzone, wieczne bogactwa Boga, które wypełniają ludzką egzystencję, albo nikczemne pieniądze, które zniewalają i zwodzą. (Mnisi Silvestrini)

Komentarz: ks. Maurizio Lollobrigida SDB

Dom Modlitwy San Biagio www.sanbiagio.org  info@sanbiagio.org

Archiwum

INFOSFERA
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki