Dane kontaktowe
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki
z_mlodymi_nad_wyda
is singular
Z Młodymi
Boży temperament

W piątek 28 października 2022 rozpocznie się w Łomiankach spotkanie dla dziewczyn, a jego tytuł brzmi: „Boży temperament”. Spotkanie zostało zaplanowane jako próba stworzenia przestrzeni na głębsze poznanie siebie i spotkanie z Bogiem oraz ze sobą. Jest adresowane do młodych kobiet poszukujących prawdy, dobra i piękna. Ma formułę rekolekcji.

Jak każde dzieło ukierunkowane na obecność Boga w życiu człowieka potrzebuje modlitewnego wsparcia, gdyż walka duchowa, o której pisze św. Paweł w Liście do Efezjan (Ef 6, 10-20) jest częścią codzienności.

Organizatorki rekolekcji czekają na młodych z radością i otwartością. Chcą być sercem, które przyjmuje, i dłońmi, które dają dobry chleb.

INFOSFERA
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki