Dane kontaktowe
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki
chary_swie_w_rodzi
is singular
Święci
św. Jan Bosko

Żył w latach: 1815-1888. To genialny wychowawca, „Ojciec i Nauczyciel” młodzieży, pisarz i publicysta, założyciel zgromadzeń zakonnych, twórca systemu wychowania zwanego prewencyjnym (uprzedzającym); to jeden z tych świętych, którzy na stałe zapisali się w historii Kościoła i świata. Poświęcił swoje życie ubogim chłopcom. Tworzył dla nich miejsca, w których mogli się uczyć, pracować, otrzymać pomoc potrzebną dla duszy i dla ciała. Na tej drodze nie zrażał się żadnymi przeciwnościami, niezmiennie ufając Bogu i szukając wciąż nowych sposobów działania. Jednym z nich były pisane przez niego i wydawane książki i prasa. Obdarzony był wieloma darami nadprzyrodzonymi, którymi posługiwał się dla dobra dusz.

Święty Jan Bosko jest patronem m.in. młodzieży, studentów, uczniów, młodych robotników i rzemieślników, redaktorów i wydawców. 

INFOSFERA
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki