Dane kontaktowe
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki
chary_swie_w_rodzi
is singular
Święci
św. bp Alojzy Versiglia

Żył w latach 1873-1930. Urodził się we Włoszech. Jako młody chłopiec trafił do szkoły prowadzonej przez Salezjanów i tam postanowił zostać jednym z nich. W roku 1906 został członkiem pierwszej salezjańskiej ekspedycji misyjnej skierowanej do Chin. Tam poświęcił się całkowicie pracy wśród miejscowej ludności, zajmując się przede wszystkimi chińskimi sierotami, udzielając pomocy biednym i rannym na skutek zamieszek rewolucyjnych. Ksiądz Alojzy pomimo prześladowań Kościoła ze strony państwa, gorliwie działał na rzecz rozwoju misji. Z czasem Stolica Apostolska podniosła misję do rangi wikariatu apostolskiego, a ks. Versiglia otrzymał sakrę biskupią. Zginął śmiercią męczeńską wraz ze współbratem ks. Kalikstem Caravario podczas podróży wizytacyjnej, stając w obronie dziewcząt chińskich. 

INFOSFERA
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki