Dane kontaktowe
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
 • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki
o_nas_projekty
is singular
O nas
TERMOMODERNIZACJA Garbów Lublin

Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki (Siostry Salezjanki) Inspektoria Warszawska z siedzibą w Łomiankach otrzymało dofinansowanie na Przedsięwzięcie pn.: „Termomodernizacja Domu Zakonnego Zgromadzenia Córek Maryi Wspomożycielki w Garbowie i w Lublinie” przy  wsparciu NFOŚiGW w ramach programu priorytetowego nr 3.4.1 „Budownictwo Energooszczędne Część 1) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Umowa nr 1629/2023/Wn50/OA-tr-ku/D z dnia 24.11.2023 r.

ZAKRES PRAC W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA:

 • termomodernizacja ścian zewnętrznych z wykonaniem izolacji,
 •  docieplenie dachów i stropów wraz z wymianą,
 • modernizacja źródła ciepła (montaż gruntowych pomp ciepła oraz wymiana kotła gazowego za kocioł gazowy kondensacyjny),
 • modernizacja systemów grzewczych,
 • modernizacja instalacji ciepłej wody użytkowej,
 • wymiana i modernizacja stolarki okiennej,
 • wymiana stolarki drzwiowej,
 • wymiana oświetlenia na energooszczędne wraz z wymianą instalacji elektrycznej,
 • energetyczne wykorzystanie OZE (wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy 24,9 kWp oraz o mocy 4,8 kWp),
 • montaż wentylacji mechanicznej,
 • montaż systemu zarządzania energią (BMS),
 • montaż licznika ciepła, licznika energii elektrycznej, licznika zielonej energii oraz licznika gazu.

Całkowity koszt realizacji Przedsięwzięcia: 5 419 618,00 zł

Kwota Dotacji: do 5 148 638,00 zł (95%)

CEL PRZEDSIĘWZIĘCIA:

Celem przedsięwzięcia jest poprawa jakości powietrza poprzez zmniejszenie zużycia energii, w tym w wyniku produkcji energii ze źródeł odnawialnych i zastosowania systemu zarządzania energią (BMS) oraz ograniczenie emisji CO2 w budynkach Domu Zakonnego w Garbowie oraz Domu Zakonnego w Lublinie Zgromadzenia Córek Maryi Wspomożycielki (Siostry Salezjanki) Inspektorii Warszawskiej.

Cel ten zostanie osiągnięty poprzez realizację celów cząstkowych, jakimi są:

1. Zmniejszenie zużycia/strat energii

Poprzez zastosowanie źródeł odnawialnych (gruntowa pompa ciepła), poprawę wartości współczynnika przenikania ciepła przegród zewnętrznych oraz poprawę wartości współczynnika przenikania ciepła stolarki.

System zarządzania energią (BMS).

2. Zmniejszeniu zużycia energii elektrycznej

Modernizacja instalacji oświetlenia wewnętrznego poprzez wymianę źródeł światła na LED.

3. Produkcja czystej energii elektrycznej

Poprzez montaż instalacji fotowoltaicznej, która wytwarzać będzie energię elektryczną produkowaną z promieniowania słonecznego.

Kompleksowa termomodernizacja pozwoli na racjonalne wykorzystywanie surowców naturalnych. Zmniejszenie zużycia energii oraz produkcja energii z OZE to w konsekwencji mniejsze wykorzystanie surowców kopalnych oraz zmniejszenie emisji pyłów i gazów cieplarnianych, w tym CO2.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDSIĘWZIĘCIA:

Działania inwestycyjne obejmują termomodernizację dwóch budynków zlokalizowanych w: województwie lubelskim, powiat lubelski, gmina Garbów, ul. Krakowskie Przedmieście 1, 21-080 Garbów, działki nr 1013, 1049 i województwie lubelskim, powiat M. Lublin, gmina Lublin, ul. Jagiellońska24, 20-806 Lublin, działka nr 29/2 (dwa miejsca realizacji).

EFEKT EKOLOGICZNY PRZEDSIĘWZIĘCIA:

Zmniejszenie zużycia energii pierwotnej w budynkach niepublicznych (Cl): 4850,58 GJ/rok;

Zmniejszenie emisji C02: 94,17 Mg/rok;

Ilość wytwarzanej energii cieplnej ze źródeł odnawialnych: 143,01 GJ/rok;

Ilość wytwarzanej energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych: 25,62 MWh/rok

INFOSFERA
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
 • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki