Dane kontaktowe
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki
o_nas_bws
is singular
O nas
Maria Cristina Cella Mocellin

Była Wychowanka Sióstr Salezjanek z Italii

26 lat temu, dokładnie 22 października, Bóg powołał do wieczności Marię Cristinę Cella Mocelin. Dziś rozwija się jej proces beatyfikacyjny. Obecny etap zakończył się 31 sierpnia 2021 r. ogłoszeniem heroiczność cnót kandydatki na ołtarze. Odtąd przysługuje jej tytuł Czcigodnej.

Przyjaciele i pamięć

Associazione Amici di Cristina, co można przetłumaczyć jako Stowarzyszenie Przyjaciół Krystyny, prowadzi działalność we Włoszech. Jego celem jest promowanie inicjatyw i wsparcia ekonomicznego podmiotów, które promują życie człowieka wszędzie tam, gdzie spotyka się ono z poważnymi trudnościami i cierpieniem.

MISJA

Bronić, ułatwiać i promować życie człowieka. W szczególności:

  • rodzin niezdolnych do zapewnienia podstaw bytowych dzieciom we wczesnym dzieciństwie;
  • matek , które potrzebują odwagi i wsparcia, aby doprowadzić do rozwiązania ciąży zagrożonej;
  • dzieci, które wchodzą w życie w niepewnych i naznaczonych cierpieniem sytuacjach.

Promować i rozwijać kulturę  rodziny, dzieląc się doświadczeniami i ofiarując chwile  wsparcia i wzrostu. W szczególności :

  • promowanie inicjatyw celem wspierania osób i organizacji, które mieszczą się w zasięgu celów Stowarzyszenia;
  • organizowanie spotkań między młodymi rodzinami, aby ubogacać się wzajemnym doświadczeniem;
  • realizowanie momentów formacyjnych tak indywidualnych, jak i grupowych.

Miejsca w sieci poświęcone Marii Cristinie

Stowarzyszenie Przyjaciół Krystyny

Papież uznał heroiczność cnót kolejnych Sług Bożych

Zrezygnowała z leczenia, aby ocalić syna. Będzie błogosławioną

Nie jesteś na świecie przypadkiem. Historia ofiarnej miłości do nienarodzonego dziecka

INFOSFERA
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki