Dane kontaktowe
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki
inspir_zaso_otwarte
is singular
Inspiracje
Skuteczni współpracownicy

Aktualizacja – słowa Matki Chiary

Z przyjemnością kieruję pozdrowienia do naszych drogich pracowników, we wszystkich dziełach, w których angażujemy się na rzecz wychowania i zbawienia młodych. Jestem przekonana, że wszyscy ci, którzy „w ukryciu” pracują na tzw. „drugiej linii”, mają niezrównaną rolę w historii zbawienia. Do nich wszystkich kierujemy słowa uznania i wdzięczności w czasie tego przygotowania do święta Niepokalanej.

Czy dostrzegacie to, że świat pracy to świat ludu Bożego: wszyscy jesteśmy Kościołem, wszyscy jesteśmy ludem Bożym. Wiele spotkań między Bogiem a ludźmi, o których mówi nam Biblia i Ewangelie, miało miejsce podczas pracy: Mojżesz słyszy głos Boga, który go wzywa i objawia mu swoje imię, kiedy pasł trzodę swego teścia. Pierwsi uczniowie Jezusa byli rybakami i zostali przez Niego powołani, gdy pracowali nad jeziorem. Pracując stajemy się bardziej ludźmi, nasze człowieczeństwo rozkwita. Młodzi stają się dorośli dopiero dzięki pracy. Kościół zawsze postrzegał pracę ludzką jako udział w stworzeniu, które trwa każdego dnia, także dzięki rękom, umysłom i sercom pracowników.

Jestem pewna, że zwłaszcza w domach salezjańskich praca jest przyjacielem modlitwy; praca jest obecna każdego dnia w Eucharystii, w której darami są owoce ziemi i pracy człowieka. W związku z tym zachęcam was do uświadomienia sobie jak cenny jest wasz wkład w naszych środowiskach wychowawczych.

Świadectwo Ignacio Sáncheza – Hiszpania:

Nazywam się Ignacio Sánchez, jestem członkiem zespołu pracującego dla Inspektorii hiszpańskiej Chcę zaświadczyć o obecności Maryi we wszystkich naszych zadaniach i codziennych obowiązkach, związanych z zarządzaniem księgowością, budżetem, nauką i zasobami ludzkimi. Chcę zaświadczyć o Jej obecności w naszym towarzyszeniu wspólnotom, różnym dziełom i projektom, których potrzebuje dzieło Ks. Bosko i Matki Mazzarello.

Chcemy tym się zajmować, ponieważ Maryja jest z nami. Widziałem i czułem Jej towarzyszenie. Widziałem jak podpowiadała rozwiązania, które wydawały się niemożliwe. Uczyniła to właśnie Ona i muszę o tym dać świadectwo.

Modlitwa końcowa

Prośmy Niepokalaną Dziewicę, aby błogosławiła wszystkim pracownikom i przedsiębiorcom, a także – i przede wszystkim – bezrobotnym, aby mogli znaleźć zatrudnienie. Niech spłynie na nich wszystkich błogosławieństwo, zwłaszcza na tych, którzy pracują w naszych domach
i dziełach.

Zdrowaś Maryjo,
łaski pełna, Pan z Tobą,
błogosławionaś Ty między niewiastami,
i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża,
módl się za nami grzesznymi
teraz i w godzinę śmierci naszej.
Amen.

Źródło: www.cgfmanet.org

INFOSFERA
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki