Dane kontaktowe
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki
inspir_zaso_otwarte
is singular
Inspiracje
Patron życia i wychowania

Przyglądając się osobie św. Józefa, możemy się uczyć, jak wychowywać dzieci i młodzież, jak wspomagać rodziny, by w obecnej rzeczywistości pomóc im zatroszczyć się o życie, doczesne i wieczne. Chcemy przejąć się tą najważniejszą troską Józefa: by Jezus żył i wzrastał w osobach nam powierzonych.


NOWENNA DO ŚW. JÓZEFA

Dzień 1. Sobota, 11 marca 2023

Święty Józef – imię

Ojciec Święty Franciszek zwrócił uwagę, że „imię Józef w języku hebrajskim oznacza: «Bóg daje więcej, dodaje coś, ulepsza». Wyraża ono życzenie, błogosławieństwo oparte na ufności w Bożą Opatrzność. Samo imię ujawnia więc istotny aspekt osobowości Józefa z Nazaretu. Jest on człowiekiem pełnym wiary w Boga, w Jego Opatrzność. Każde jego działanie przenika pewność, że Bóg sprawia rozwój, powiększa, dodaje, tzn. że Bóg zapewnia kontynuację swojego planu zbawienia”.

Audiencja generalna z Papieżem Franciszkiem, 17 listopada 2021 roku

Wychowawca salezjański to „człowiek wiary”. Wierzy, że to Bóg jest sprawcą ludzkiego rozwoju.
Pomyśl, co chciałbyś rozwinąć w sobie (rozprostować, kształtować, poszerzyć), aby być bliżej Boga i ludzi.
Rozwiń to.

INFOSFERA
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki