Dane kontaktowe
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki
inspir_zaso_otwarte
is singular
Inspiracje
Patron życia i wychowania

Przyglądając się osobie św. Józefa, możemy się uczyć, jak wychowywać dzieci i młodzież, jak wspomagać rodziny, by w obecnej rzeczywistości pomóc im zatroszczyć się o życie, doczesne i wieczne. Chcemy przejąć się tą najważniejszą troską Józefa: by Jezus żył i wzrastał w osobach nam powierzonych.


NOWENNA DO ŚW. JÓZEFA

Dzień 3. Poniedziałek, 13 marca 2023

Święty Józef – „Servus Christi – Sługa Chrystusa”
’sługa Mesjasza/Chrystusa

Podobnie jak praca nie może być oderwana od Stworzyciela nadającego jej sens, tak też służba nie ma ani sensu ani celu bez ostatecznego odniesienia do swojego Pana. Więź sługi z jego Panem umożliwia mu właściwe i optymalne funkcjonowanie. Taka zależność jest widoczna w życiu św. Józefa, którego wszystkie sprawy toczą się wokół Syna Bożego i dzieła zbawienia. Zaślubiny opiekuna Odkupiciela z Dziewicą z Nazaretu są w służbie Tajemnicy Wcielenia. Józef jako sługa Pana, ustanowiony przybranym ojcem Chrystusa przez Boga Ojca, uzależnił zatem swoje życie, a nawet swoją tożsamość od służby Zbawicielowi i Jego zbawczej misji. Ciekawy jest fakt, że nowe wezwanie: servus Christi – „sługa Chrystusa” – w Litanii do św. Józefa odnosi się do homilii św. Pawła VI wygłoszonej podczas święceń nowych biskupów. Miało to miejsce 19 marca 1966 r. W swej wypowiedzi święty papież ukazał służbę Józefa jako tajemnicę jego wielkości i najwyższy wyraz jego ojcowskiego powołania. Zaznaczył też, że „służba Chrystusowi była jego życiem”.

Tygodnik „Idziemy”, nr 32/2021 z dnia 3 sierpnia 2021 roku: ks. Jacek Stefański, Józef, Sługa Chrystusa

Wychowawca salezjański to osoba, która służy Panu (jest użyteczna, działa w czyimś interesie,  jest na coś uważna).
Nasłuchuj, gdzie dzisiaj Pan Cię potrzebuje. Posłuż Mu tak, jak umiesz.

INFOSFERA
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki