Dane kontaktowe
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki
inspir_zaso_otwarte
is singular
Inspiracje
Misjonarki

Źródła charyzmatyczne

„[…] Ksiądz Bosko zalecił zatem, aby przynajmniej niektóre rozpoczęły naukę języka hiszpańskiego i tego wszystkiego co może być potrzebne, aby czynić większe dobro duszom. Wszystkie — można powiedzieć — chciałyby się uczyć, bo misje reprezentują wzniosły ideał; ale dopóki głos posłuszeństwa nie wymienia nazwisk, trwa modlitwa i nadzieja. (Cron. II, 130).

Niech przygotują nam duży dom, biorąc pod uwagę, że nawet wychowanki chcą zostać misjonarkami (L. 4,12)

Aktualizacja – słowa Matki Chiary Cazzuola

Drogie misjonarki: Obchody 150-lecia powstania Zgromadzenia są okazją do odnowy i ożywienia powołaniowego i misyjnego.

To otwartość na Ducha Świętego pozwala nam wytrwać w zobowiązaniu do bycia wspólnotami rodzącymi życie w służbie młodym i najuboższym; wspólnotami misyjnymi, wychodzącymi, skierowanymi do głoszenie Ewangelii na peryferiach, z żarliwością pierwszych Córek Maryi Wspomożycielki.

Dziękujemy za Waszą ofiarność i zaangażowanie w niesienie charyzmatu i miłości do Maryi z pasją i z żarliwością we wszystkich zakątkach ziemi.

Świadectwo Siostry Lucii Cargnoni – Kongo-Brazzaville

Nazywam się Siostra Lucia Cargnoni FMA, od wielu lat żyję w Afryce Równikowej. Wychowałam się w rodzinie chrześcijańskiej, gdzie obecność Maryi była czymś naturalnym. Modliliśmy się do Niej, a przede wszystkim wzywaliśmy Jej pomocy, gdy znajdowaliśmy się w potrzebie.

Gdy zostałam Córką Maryi Wspomożycielki, ta relacja pogłębiła się, ponieważ lepiej poznawałam osobę Maryi w Kościele i w naszym życiu. Dużo bardziej zrozumiałam sens bycia Córką Maryi, Maryi Wspomożycielki. Z tego rodzi się mój bliski związek z Matką Bożą, który pozwala mi odczuwać swoją obecność jako coś naturalnego. Spontanicznie zwracam się do Niej we wszystkich potrzebach, które są pięknymi okazjami, aby także wraz z Nią dziękować.

Teraz najbardziej zbliża mnie do Niej wiara naszego ludu. To jak ludzie wierzą w Jej obecność, pozwala nam ją bardziej odczuwać. Cieszy mnie, gdy widzę prostotę, z jaką osoby zwracają się  do Maryi. To jest dla mnie bardzo wielkim znakiem tej obecności, którą dał nam Jezus. Prawdą jest to, co mówią, że przez Maryję idzie się do Jezusa.

Modlitwa końcowa

Dziękujemy za obecność naszych drogich misjonarek, które dały z siebie wszystko, aby wszędzie nieść miłość Jezusa i Maryi. Prośmy Niepokalaną o błogosławieństwo dla tych życiodajnych kobiet.

Zdrowaś Maryjo,
łaski pełna, Pan z Tobą,
błogosławionaś Ty między niewiastami,
i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża,
módl się za nami grzesznymi
teraz i w godzinę śmierci naszej.
Amen.

Źródło: www.cgfmanet.org

INFOSFERA
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki