Dane kontaktowe
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki
inspir_zaso_otwarte
is singular
Inspiracje
FMA, konsekrowane na zawsze

Źródła charyzmatyczne

«Wszystkie siostry z Europy przesyłają wam najserdeczniejsze pozdrowienia i zawsze o was pamiętają. Módlcie się za wszystkie, a w szczególny sposób za chore, którymi są: Matka Ekonomka, s. Katarzyna Massa i s. Tersilla» (L.68,4).

Aktualizacja – słowa Matki Chiary Cazzuola

Moje pozdrowienie kieruję do około 10 165 sióstr wieczystek Zgromadzenia, znajdujących się na 5 kontynentach i w 97 krajach, które z wielką kreatywnością i gorliwością obchodziły 150. rocznicę założenia Zgromadzenia.

My wszystkie – siostry po ślubach wieczystych razem z młodszymi siostrami – tworzymy wspólnoty.  Właśnie w nich pomagamy sobie wzajemnie w zrozumieniu, że każda z nas „jest w drodze” i w pragnieniu bycia uważnymi i dyspozycyjnymi na wciąż nowe wezwania Pana. Dawanie świadectwa o pięknie własnego powołania, wyrażające się w życiu całkowicie oddanym Panu, oznacza, że ​​każda z nas samą swoją obecnością krzewi kulturę powołaniową i budzi w młodych pragnienie poszukiwania Bożego planu dla ich życia i uczynienia go swoim.

Pragnę skierować również słowo do naszych drogich sióstr, które są już w podeszłym wieku, a także do tych, które są chore. Wasze świadectwo o bliskości i obecności Pana, który troszczy się o nas wszystkich, jest bardzo cenne dla Zgromadzenia.

Życzę wam, drogie Siostry, aby w każdej wspólnocie miała miejsce ta międzypokoleniowa wymiana, w której siostry w podeszłym wieku mogą świadczyć wobec młodszych o zadziwieniu, które nigdy nie ustaje, o wdzięczności, która wzrasta wraz z wiekiem, o przyjęciu Słowa, które staje się coraz pełniejsze, bardziej konkretne, coraz bardziej wcielane w życie. A młode mogą dawać starszym świadectwo entuzjazmu odkrywania, gorącego serca, które w ciszy uczy się rezonować Słowem, pozwala się zaskakiwać, a nawet kwestionować, aby wzrastać w szkole Mistrza.

Świadectwo Siostry Liny Chiandotto FMA – Kambodża

Historia zaczęła się w łonie mojej mamy, kobiety wielkiej wiary i miłości do Boga i Maryi, Matki Jezusa i Matki wszystkich żyjących. Od najmłodszych lat wybrałam Jezusa w Eucharystii jako pokarm i światło na mojej drodze, a Maryję jako Tę, która dała mi ten pokarm i światło. Jej zawierzyłam moją drogę powołaniową, na której byłam coraz bliżej Tej, która w swojej dobroci troszczyła się, dodawała mi odwagi w trudnościach, wyrzeczeniach i wyzwaniach podejmowanych dla Królestwa.

Ksiądz Bosko zapewnił nas, że Maryja przechadza się po naszych domach i uznałam, że jest to dobry sposób, aby się z Nią spotykać, dzielić z Nią cierpienia i oczekiwania młodych dziewcząt i  całej ludzkości, za którą w nagłych wypadkach często modlę się Zdrowaś Maryjo, dodając: „módl się za nami grzesznymi – teraz, teraz, teraz – i w godzinę śmierci”.

Dziękuję Maryi za to, że przyjęła mnie do swojego Zgromadzenia, uczyniła Swoją Córką i za „wino, o które się troszczyła” w moim posługiwaniu misyjnym. Proszę, Maryjo, pomóż mi coraz bardziej upodabniać się do Ciebie, abym w końcu mogła Cię zobaczyć i podziękować Ci przy naszym spotkaniu w Niebie.

Modlitwa końcowa

Córki Maryi Wspomożycielki całego świata: stańmy wokół Maryi, jak gwiazdy świecące, aby oddać chwałę i podziękować za Jej Obecność od samego początku, przy założeniu naszego Zgromadzenia. Prośmy, aby nadal przechadzała się pośród nas, tak jak to czyniła w Nizza i aby zachowała nas w wierności naszej konsekracji.

Zdrowaś Maryjo,
łaski pełna, Pan z Tobą,
błogosławionaś Ty między niewiastami,
i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża,
módl się za nami grzesznymi
teraz i w godzinę śmierci naszej.
Amen.

Źródło: www.cgfmanet.org

INFOSFERA
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki