Dane kontaktowe
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki
set_chary_wydarzenia
is singular
Wydarzenia
Wychowawca, wspólnota, rzeczywistość

W dniach 17-20 marca 2023 roku odbyło się II Międzyinspektorialne Forum Duszpasterstwa Młodzieży w inspektoriach sióstr salezjanek: wrocławskiej i warszawskiej. Miejsce spotkania: oblacki ośrodek NINIWA w Kokotku.


Trzy dni w Kokotku – wprawdzie niepełne, ale jednak trzy – minęły bardzo szybko. Od pierwszych godzin spotkania wypełnione były po brzegi (jak kamienne stągwie z wesela w Kanie – wydarzenia, które rozważaliśmy w czasie lectio) treścią, obecnością, wzajemnym wzbogacaniem się.

Na drugim już Międzyinspektorialnym Forum Duszpasterstwa Młodzieżowego spotkali się członkowie „siostrzanej” rodziny  salezjańskiej z dwóch inspektorii. Siostry, nauczyciele, rodzice, wychowankowie, współpracownicy (łącznie 55 osób z 20 miejscowości). Obecna wśród nas była również siostra inspektorka Małgorzata Pilarska oraz gość specjalny – wizytująca wspólnoty i dzieła sióstr salezjanek PLJ – siostra Lidia Strzelczyk, która w swoim wystąpieniu przedstawiła nam wybory XXIV Kapituły Generalnej Zgromadzenia Córek Maryi Wspomożycielki w perspektywie duszpasterstwa, które – jak podkreśliła – jest kulturą troski o człowieka.

Opieką sakramentalną otoczył nas ksiądz Szymon Mastalerz SDB z Czerwińska.

Tematem tegorocznego Forum były słowa Obecność, która staje się odpowiedzią. Przez trzy dni w atmosferze skupienia, uważności, życzliwości i spontanicznej radości wzajemnie się słuchaliśmy, rozmawialiśmy, dyskutowaliśmy oraz wymienialiśmy doświadczeniami. Podobnie jak w zeszłym roku skupiliśmy się na trzech hasłach – filarach: Rzeczywistość, Wychowawca, Wspólnota. Pracując w grupach, mogliśmy się jeszcze lepiej poznać i podzielić obserwacjami z własnego podwórka, miejsca, w którym pracujemy z młodymi, z dziećmi. Okazało się, że mimo iż jesteśmy z różnych inspektorii, mieszkamy i pracujemy w różnych częściach Polski – w szkołach, przedszkolach, oratoriach, domach dziecka – mamy podobne problemy, doświadczenia. Jesteśmy świadomi, jakie cechy powinien mieć wychowawca salezjański, jak wychodzić naprzeciw wyzwaniom dzisiejszej rzeczywistości.

Obok spotkań, wystąpień i pracy był czas na wspólną modlitwę za nasze dzieła, młodych powierzonych naszej opiece i wychowaniu oraz za nas samych.

Wyjeżdżamy stąd wzmocnieni, w poczuciu silnej wspólnotowej więzi. Wiemy, że swoją OBECNOŚCIĄ wśród dzieci, młodzieży poprzez autentyczność, zaangażowanie odpowiadamy na potrzeby naszych wychowanków. 

Agnieszka Zielowska, wicedyrektor Zespołu Szkół Sióstr Salezjanek w Krakowie

1
INFOSFERA
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki