Dane kontaktowe
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki
set_chary_wydarzenia
is singular
Wydarzenia
Nominacja s. Marthy Séïde
s. Martha Séïde FMA

Papież Franciszek mianował s. Marthę Séïde, Córkę Maryi Wspomożycielki pochodzącą z Haiti, Konsultorką Kongregacji Wychowania Katolickiego.

Siostra Martha Séïde zdobyła bogate doświadczenie w dziedzinie szkolnictwa, rozwijając szczególne zainteresowanie sprawami wychowania. Jest wykładowcą teologii wychowania na Papieskim Wydziale Nauk o Wychowaniu „Auxilium” w Rzymie, gdzie jest także członkiem Rady Akademickiej, dyrektorem Instytutu Metodologii Pedagogicznej oraz członkiem Rady Redakcyjnej „Journal of Educational Sciences”.

Od ponad dziesięciu lat jest członkiem Rady Międzynarodowego Biura Edukacji Katolickiej (Office International de l’Enseignement Catholique – OIEC), które promuje badania nad szczególnym wkładem szkoły katolickiej w dziedzinie wychowania oraz refleksję nad szkołą we współczesnym kontekście. Wchodzi także w skład Komitetu Naukowego Centro Studi per la Scuola Cattolica in Italia.

Zadaniem Kongregacji Wychowania Katolickiego jest pogłębianie, rozwijanie i promowanie podstawowych zasad wychowania katolickiego, proponowanych przez Magisterium Kościoła, także w kontekście społeczeństwa obywatelskiego. W tym kontekście istotny jest konstruktywny dialog prowadzony z instytucjami państwowymi i organami międzynarodowymi. W szczególności Kongregacja ustala wytyczne dla szkół katolickich, z których wiele jest zakładanych i prowadzonych przez zgromadzenia zakonne, oraz wspomaga biskupów diecezjalnych w ich zadaniach nadzorowania jakości usług oferowanych przez te szkoły, kształcenia wychowawców, wychowania religijnego i opieki duszpasterskiej nad uczniami. Dykasteria monitoruje także uniwersytety katolickie, wspomagając biskupów, aby mogli im towarzyszyć w doskonaleniu różnych dyscyplin, z uwzględnieniem inspiracji chrześcijańskiej, oraz w promowaniu różnych form duszpasterstwa uniwersyteckiego. Prefektem jest kard. Giuseppe Versaldi. Konsultorom powierza się zadania doradcze.

Źródło: cgfma

INFOSFERA
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki