Dane kontaktowe
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki
set_chary_wydarzenia
is singular
Wydarzenia
Symbole Święta Wdzięczności

26 kwietnia 2023 roku Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki zjednoczy się przy osobie przełożonej generalnej, s. Chiary Cazzuola, aby „dziękować Bogu za życie, które daje nam w obfitości, i za naszą Matkę, siostrę Chiarę Cazzuola, która z wielką miłością i wielkodusznym oddaniem kieruje Zgromadzeniem” (cytaty pochodzą z listu s. Marii del Rosario García Ribas, wikarii generalnej). „Od początku przygotowań do tegorocznego Święta pragniemy docenić dar, jakim jest Jej animacja sprawowana wobec każdej Córki Maryi Wspomożycielki i Wspólnot Wychowawczych w świecie”.

Święto Wdzięczności 2023 jest obchodzone w Bogocie, w Kolumbii, i animowane przez cztery inspektorie kolumbijskie:

– Inspektorię  “N. S. del Rosario di Chiquinquirá – Naszej Pani Różańcowej z Chiquinquirá” (CBC)

– Inspektorię “Nostra Signora della Neve – Matki Bożej Śnieżnej” (CBN)

– Inspektorię “Maria Ausiliatrice – Maryi Wspomożycielki” (CMA)

– Inspektorię “Santa Maria Mazzarello – Świętej Marii Mazzarello” (CMM)

Zamiarem organizatorek jest, aby w czasie, gdy pokój jest zagrożony na wiele sposobów, ta „celebracja Wdzięczności była pieśnią pokoju i wezwaniem do zaangażowania w jego budowanie. Zaproponowany temat, w świetle Słowa Jezusa: Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi (Mt 5, 9), jest następujący: “Z Maryją tworzymy kulturę pokoju”.

Charakter Święta oddaje Logo Święta, które zawiera głębokie przesłanie wyrażone poprzez tworzące go elementy.

Maryja z wyciągniętą ręką

Maryja przypomina o naszej tożsamości córek. Przechadza się nadal w tym domu, «domu» Kolumbii, w życiu i dziełach FMA, które uznając godność dzieci, młodzieży i kobiet, stwarzają nowe możliwości budowania kultury pokoju. Jej wyciągnięte ręce są znakiem gościnności, tej samej, którą kolumbijski kraj ofiaruje swojej Matce.

Storczyk: symboliczny kwiat Kolumbii, roślina epifityczna, która może żyć w żywym ciele bez zabierania składników odżywczych. Ta cecha, dodana do jej delikatności i zdolności harmonizowania, przypomina, że jesteśmy wezwane do budowania pokoju, braterstwa i synodalności.

Ścieżki: różnorodność  dzieł i sposobów, poprzez które Zgromadzenie generuje kulturę pokoju na Planecie. Kolory są takie jak flaga Kolumbii.

Ziarna kawy: wyrażają bogactwo Kolumbii, więź z ziemią i zaangażowanie w troskę o nasz Wspólny Dom.

Święto Wdzięczności poprzedziła trzytygodniowa droga przygotowań. Każdemu etapowi towarzyszył proponowany na tę okazję akt zawierzenia Maryi oraz świadoma modlitwa Zdrowaś Maryjo o pokój w domu.

I. Tydzień (26 marca – 5 kwietnia) Pokój wewnętrzny (światło salezjańskie)

II. Tydzień (6 kwietnia – 15 kwietnia)  Pokój w domu, który przyjmuje (światło eklezjalne)

III. Tydzień (16 kwietnia – 25 kwietnia) Pokój w naszym wspólnym domu (światło biblijne)

Program uroczystości centralnej

Wtorek 25 kwietnia:

godz. 17:00     Celebracja Nieszporów w Kolegium Maryi Wspomożycielki, Bogotá

Środa 26 kwietnia:

godz. 7:00       Celebracja Jutrzni w Kolegium Maryi Wspomożycielki, Bogotá

godz. 10:00     Uroczysta celebracja Eucharystii w Katedrze Archidiecezji Bogoty

godz. 16:00     Święto młodych: Z Kolumbii na świat: malujemy życie pokojem i nadzieją – Kolegium Maryi Wspomożycielki, Bogotá

Gest solidarności, który zjednoczy całe Zgromadzenie w duchu rodzinnym i pozwoli stworzyć wspólnotę dóbr, będzie następujący:

1. Rozbudowa sypialni w internacie  „Nuestra Señora de la Esperanza” w Uribe, departament Meta, Dzieło socjalne dla dziewcząt i młodych kobiet na obszarach wiejskich, zagrożonych rekrutacją przez grupy zbrojne.

2. Wsparcie utrzymania „Domu Mamy Małgorzaty”, Dzieła edukacyjnego ochrony i pomocy integralnej dla dzieci i młodzieży ulicy w sytuacjach zagrożenia w mieście Medellín.

3. Wsparcie w zapewnianiu ochrony i promocji dziewczętom i młodzieży zagrożonym lub potrzebującym warunków umożliwiających im kontynuowanie nauki, spośród ludności Condoto, w Departamencie Chocó oraz Santa Bárbara, Andes i Santa Rosa de Osos, w Departamencie Antioquia.

Graficzny wyraz zaangażowania naszej Inspektorii w tworzenie kultury pokoju
INFOSFERA
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki