Dane kontaktowe
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki
set_chary_wydarzenia
is singular
Wydarzenia
Seminarium o świętości

W dniach 6-10 września 2023 roku odbyło się w Turynie na Valdocco III Seminarium na rzecz Promocji Procesów Kanonizacyjnych i Beatyfikacyjnych Rodziny Salezjańskiej. Zgromadziło się na nim ponad 80 osób, pochodzących z piętnastu krajów i reprezentujących różne grupy Rodziny Salezjańskiej z całego świata. Inspektorię Warszawską Sióstr Salezjanek reprezentowały: s. Emilia Wrona i s. Katarzyna Więcek.

Celem Seminarium było pogłębienie świadomości i zaangażowania w propagowanie kultu osób, które w duchowości księdza Bosko przebyły szczególną drogę zbawienia. Ich życie jest dla nas darem Boga, w którym możemy kontemplować piękno Jego dzieła odkupienia. Staje się ono inspiracją do życia Ewangelią oraz okazją do doświadczenia Kościoła, w którym święci i grzesznicy idą razem.

W naszej rzeczywistości tą osobą, z którą Bóg połączył nas na drogach świętości, jest matka Laura Meozzi, której doczesne szczątki spoczywają w Pogrzebieniu. Pogrzebień pozostaje szczególnym ośrodkiem jej kultu jako miejsce jej przejścia do domu Ojca. Powierzając się Jej wstawiennictwu i doświadczając konkretnych łask, prosimy pokornie, by jej życie, wyniesione na ołtarze, stało się światłem dla wszystkich (por. Mt 5, 15).

Zadanie animacji kultu matki Laury zostało powierzone w bieżącym roku formacyjnym s. Janinie Stankiewicz.

Źródło: List 23/2023 z 8.09.2023 r. s. Małgorzaty Pilarskiej, inpektorki PLJ

Siostry: Emilia i Katarzyna wśród uczestników Seminarium
INFOSFERA
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki