Dane kontaktowe
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki
set_chary_wydarzenia
is singular
Wydarzenia
Piękno obietnicy

ZASIANE ZIARNO WYDA SWÓJ PLON

25 marca spotkały się Szymanowie, w gościnnym Domu Sióstr Niepokalanek, siostry z różnych placówek Inspektorii PLJ, o stażu życia zakonnego – do 15 roku profesji, aby wspólnie zatrzymać się i przeżyć na nowo obietnice, jaką Bóg daje każdej.

Piątkowy wieczór rozpoczął się Adoracją Krzyża.

Patrząc na krzyż i kielich ustawiony na ołtarzu pochyliłyśmy się nad obrazem nowej Paschy, którą zapoczątkował Jezus w czasie Ostatniej Wieczerzy. Towarzyszyła nam refleksja o przebiegu uczty paschalnej oraz symbol czterech kielichów, wokół których skoncentrowany był przebieg uczty.

Sobotni dzień był podzielony na 3 etapy: piękno poranka – dar, piękno południa – zadanie oraz piękno wieczoru – spełnienie.

Darem była Eucharystia, spotkanie ze Słowem oraz konferencja na temat nurtu życia Inspektorii PLJ. Darem także okazała się obietnica, jaką Bóg dał Abrahamowi i Sarze, jaka dopełniła się w Jezusie, jaką żył ksiądz Bosco i matka Mazzarello, oraz obietnica, jakiej jesteśmy spadkobierczyniami.

Zadaniem była refleksja nad naszą przyszłością za 10 lat oraz nad przyszłością Inspektorii, która dopełniła się na Adoracji.

Spełnieniem było zaś to wszystko, co nas najbardziej łączy: wspólna modlitwa różańcowa i uroczyste Nieszpory, wspólne przygotowanie kolacji i rekreacji oraz wspólne świętowanie imienin siostry Lidii Strzelczyk, wizytatorki z Rady Generalnej Zgromadzenia, oraz jej obecności w naszej wspólnocie – wspólnocie młodych sióstr.

Wszystkie punkty przeplatane były wzajemnym ubogacaniem się osobistymi doświadczeniami, przeżyciami i trudnościami. Nie zabrakło czasu na wspólne wypicie kawy, rozmowy oraz ucieszenie się swoją obecność. Już nie możemy się doczekać owoców tego spotkania oraz mamy nadzieję, że kiedyś to powtórzymy.

s. Małgorzata Synowiec FMA

SMS (1)
INFOSFERA
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki