Dane kontaktowe
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki
set_chary_wydarzenia
is singular
Wydarzenia
Obraz Laury
Obraz beatyfikacyjny znajduje się w Pogrzebieniu

Jak naprawdę wyglądała Laura Vicuña, błogosławiona wychowanka Sióstr Salezjanek z Argentyny? Zanim odnaleziono fotografię, którą dziś uznaje się za przedstawiającą Laurę, powstały różne wizerunki, o czym można się przekonać, oglądając galerię zamieszczoną poniżej. Ten zestaw oczywiście nie obejmuje wszystkich przedstawień, niemniej pozwala dostrzec próby oddania charakterystycznych cech duchowości tej młodej osoby.

Na uroczystość beatyfikacji Laury Vicuña przygotowano nowy obraz, którego kopię tu eksponujemy, ponieważ historia powstania tej kopii jest niezwykła. Ta pierwsza kopia znajduje się w Domu Sióstr Salezjanek w Pogrzebieniu, a druga – w Domu Sióstr Salezjanek w Krakowie. Autorką obu kopii jest śp. s. Jadwiga Pogorzelska.

Wspomina s. Teresa Czekała.

Obraz nasz na holu, można powiedzieć, jest cudowny. Świętej pamięci s. Jadwiga Pogorzelska malowała go, jak zawsze posłuszna; miała prawą rękę sparaliżowaną, była po szpitalu. A mnie przyszło pragnienie mieć duży obraz Laury Vicuña, taki jaki był podczas beatyfikacji; miałam pocztówkę z tym obrazem, na pewno znana. Osobiście miałam szczęście być na Beatyfikacji (1988 r. na Colle Don Bosco). Potem zaplanowałyśmy  w Inspektorii, by na rocznicę Beatyfikacji zaprosić dziewczęta z naszych placówek do Pogrzebienia i uroczyście obchodzić tę rocznicę. Była zaproszona z Rady Generalnej m. Elisabetta Maioli, i była obecna.

Siostra Jadwiga Pogorzelska, gdy usłyszała moją prośbę, powiedziała (trochę niesprawnie, bo mowa też była zaatakowana): Matka Inspektorka chyba żartuje… A ja na to: nie, Siostro, niech Siostra maluje lewą ręką. Sama nie wiem, czego od niej wówczas zażądałam… Tego samego dnia wyjechałam na wizytację.  Mniej więcej po dwóch tygodniach, gdy wróciłam do Łomianek i weszłam do pokoju, a było już ciemnawo, zobaczyłam, że coś wielkiego stoi przed oknem w pokoju – nawet się przestraszyłam. Zapaliłam światło i zobaczyłam – cud! Duży obraz Laury, jeszcze niezupełnie wykończony, ale Laura i dziewczynki wokół niej, wszystko już w kolorach.  I w taki to sposób mamy piękny, cudowny obraz Laury Vicuña!

Wspomnienia odżyły, ponieważ pogrzebieńska Wspólnota Sióstr Salezjanek podjęła gorliwą modlitwę przez przyczynę bł. Laury Vicuña o cud uzdrowienia 16-letniej Laury, wnuczki Byłej Wychowanki Sióstr Salezjanek. Każdy z nas jest zaproszony, aby włączyć się w tę modlitwę.

Obraz Laury pomaga skierować myśli ku Bogu, ale też przypomina Orędowniczkę dzieci, młodzieży, rozbitych rodzin i skłóconych małżeństw. Przypomina również naszą siostrę malarkę, Jadwigę, która nie mogąc już malować prawą ręką, z posłuszeństwa podjęła się malowania ręką lewą. To okazało się sposobem na pokonanie słabości wynikłej z choroby i pozwoliło jej malować niemal do ostatnich dni.

INFOSFERA
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki