Dane kontaktowe
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki
set_chary_wydarzenia
is singular
Wydarzenia
Nowa publikacja

17 lutego 2022 r. na Papieskim Wydziale Nauk o Wychowaniu „Auxilium” w Rzymie odbyło się spotkanie poświęcone prezentacji tomu Volti di uno stesso carisma. Salesiani e Figlie di Maria Ausiliatrice nel XX secolo1, pod redakcją Francesco Motto i Grazii Loparco (ACSSA, Studi 10, Roma LAS 2021, 899 s.).

W tomie zebrano 48 sylwetek osób konsekrowanych – 22 Córek Maryi Wspomożycielki i 26 Salezjanów Księdza Bosko; wszyscy „zapisali” znaczące i nowatorskie stronice salezjańskiej historii, nie osiągając jednak wielkiego rozgłosu, pracując energicznie i na różne sposoby na rzecz młodzieży z ludu, w kraju lub na misjach, stosując oryginalne rozwiązania z elastycznością dostosowaną do potrzeb lokalnych realiów.

Autorzy przeprowadzili pracochłonne badania w archiwach historycznych, aby wydobyć „fragmenty biografii”, które pozwalają odtworzyć rozwój charyzmatu św. Jana Bosko i św. Marii Dominiki Mazzarello na podstawie faktów, biorąc pod uwagę aspekt międzynarodowości.

Na początku ks. prof. Francesco Motto SDB, redaktor tomu i przewodniczący ACSSA, a także  moderator spotkania wprowadził w tematykę oraz przedstawił galerię sylwetek, aby ukazać różnorodność wspólnego dziedzictwa, przejawiającego się w tak wielu obszarach działalności.

Prezentacja czterech sylwetek Córek Maryi Wspomożycielki z czterech kontynentów została powierzona czterem Salezjankom, z których dwie są wykładowczyniami „Auxilium”, a dwie studentkami. Prof. Rosangela Siboldi przedstawiła postać s. Iside Malgrati (Włochy), prof. Josmy Jose przedstawiła s. Nancy Pereira (Indie); s. Karen del Pilar Vivanco Cerda przedstawiła s. Annę Marię Coppa (Ekwador), a s. Inácia Eugénio Chaquisse zilustrowała życie s. Gertrudy da Rocha (Mozambik).

Na koniec s. Grazia Loparco FMA, profesor historii Kościoła na Wydziale „Auxilium”, podkreśliła wkład ACSSA w istotny rozwój badań historycznych na rzecz dynamicznej tożsamości Zgromadzenia Córek Maryi Wspomożycielki. Całość spotkania można odtworzyć na kanale YT „Auxilium”: Centro Studi FMA.

Warto zauważyć, że wśród przedstawionych sylwetek znalazła się osoba Polki, s. Anny Juzek.

Źródło: cgfmanet

1) Oblicza tego samego charyzmatu. Salezjanie i Córki Maryi Wspomożycielki w XX wieku.

INFOSFERA
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki