Dane kontaktowe
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki
set_chary_wydarzenia
is singular
Wydarzenia
Dar wychowanków z Krakowa
Wizerunek św. Marii Dominiki Mazzarello autorstwa Jadwigi Rymar

Obraz św. Marii Dominiki Mazzarello został namalowany w Krakowie w 1944 roku na zwykłym kawałku tektury. Autorką dzieła jest Jadwiga Rymarówna (1911-1995), córka senatora Stanisława Rymara, absolwentka gimnazjum żeńskiego, następnie Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Namalowała szereg obrazów o tematyce religijnej. Jest autorką m.in. wystroju wnętrza kościoła pw. Wszystkich Świętych
w Górce Kościelnickiej (dziś Nowa Huta).

Prezentowany wizerunek Założycielki Zgromadzenia sióstr salezjanek niesie ze sobą niezwykłą historię – opowieść o odwadze i sile miłości oraz o serdecznej ludzkiej wdzięczności. Przywołuje wydarzenia z okresu okupacji, mające miejsce na ul. Tynieckiej 39 w Krakowie, w oratorium salezjanów, które w okresie okupacji przekształciło się w punkt dożywiania biednych i bezdomnych chłopców. Organizator i opiekun tego dzieła, ks. Antoni Bursiewicz, napisał w swoich wspomnieniach (zachowanych w maszynopisie):

Na czele kuchni przygotowującej posiłki stała s. Matylda Sikorska – salezjanka. Jej współpracowniczkami były s. Bronisława Żak i s. Marta Tomasz – również salezjanki (wysiedlone z Mysłowic).

Niezapomniana była dla mnie uroczystość św. Stanisława Kostki, kiedy rozpocząłem to dożywianie i kiedy zaniosłem s. Matyldzie dosłownie niecały kilogram kaszy, torebkę skórek z chleba i prosiłem, by z tego zrobiła zupę dla 400 chłopców. Nie wiem, jak udało się jej tego dokonać, ale zupa była na czas gotowa. Tak zaczynało się codziennie. Muszę przyznać, że Siostry umacniały moje siły do pokonania trudności codziennych w tej jałmużniczej pracy dla dobra dziatwy. Niekiedy odwiedzałem aż 66 restauracji, a wracałem głodny. I zawsze czekał na mnie posiłek.

Wszelkie wizyty gestapo uderzały najpierw w s. Matyldę i siostry w kuchni. Tak trwało to całą okupację. Trzeba było mieć wiele hartu, spokoju i energii wewnętrznej, by to wszystko przetrwać.

      Siostra Matylda Sikorska w podzięce za pracę sióstr, tak odważną i pełną poświęcenia, otrzymała obraz Matki Mazzarello, zamówiony przez chłopców u znanej krakowskiej artystki i opłacony z zaoszczędzonych lub użebranych pieniędzy. Na odwrocie obrazu chłopcy wysiedleni i korzystający z dożywiania złożyli swoje podpisy.  

s. Małgorzata Łukawska

INFOSFERA
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki