Dane kontaktowe
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki
set_chary_wydarzenia
is singular
Wydarzenia
Pokój Matki Laury

5 sierpnia 2022 roku minie 100 lat od przybycia do Polski s. Laury Meozzi z towarzyszącymi jej siostrami. O początkach dzieła Córek Maryi Wspomożycielki w Polsce opowiada ekspozycja zorganizowana w pokoju Matki Laury. Z okazji Roku Jubileuszowego to miejsce otrzymało nazwę Pokój pamięci o Matce Laurze Meozzi i pierwszych wspólnotach Sióstr Salezjanek na ziemiach polskich, jednak na co dzień zwykło się używać określenia: pokój matki Laury, ponieważ zajmowała go za swoich ziemskich dni – aż do końca.

Poniżej prezentujemy zapowiedź filmu o pokoju Matki Laury.

EKSPOZYCJA

INFOSFERA
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki