Dane kontaktowe
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki
chary_rela_z_wydan
is singular
Charyzmat
Pokój pamięci o Matce Laurze Meozzi i pierwszych wspólnotach Sióstr Salezjanek na ziemiach polskich

Pogrzebień to miejsce szczególne przez fakt, że stał się ostatnią ziemską przystanią Czcigodnej Sługi Bożej Matki Laury Meozzi. Tam dobiegły kresu jej ziemskie dni i tam zaczęło się życie Zgromadzenia po II wojnie światowej, gdyż w tym miejscu przez lata przygotowywały się do życia zakonnego kolejne zastępy salezjanek (w 1946 erygowano w Pogrzebieniu nowicjat). Osoba Matki Laury stale przyciąga i skupia na wartościach najdroższych charyzmatowi salezjańskiemu, przypominając misję umiłowania młodych i prowadzenia ich do Chrystusa.

W Pogrzebieniu znajduje się grób Matki Laury. Przybywają doń ludzie potrzebujący wstawiennictwa i odchodzą wysłuchani. W pogrzebieńskim domu Sióstr Salezjanek zostały ostatnie pamiątki po Mateczce (tak była nazywana). Było zatem oczywiste, że tu powinien być pokój pamięci zarówno o niej, jak i o pierwszych wspólnotach Sióstr Salezjanek na ziemiach polskich.

Widoczne tu fotografie obrazują aktualne wystawy, pieczołowicie przygotowane przez s. Małgorzatę Łukawską, autorkę i wykonawczynię projektu, jak również kustosza tego, co udało się uratować z wojennej pożogi, zachować i odnowić.

Zwiedzający może poznać najważniejsze fakty z życia Matki Laury oraz niektóre aspekty jej duchowości, w której szczególne miejsce zajmowało nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego.

Figurka Jezusa Miłosiernego przywieziona z Wilna

Wystawa ukazuje sylwetki pierwszych salezjanek, które przybyły z Włoch, pierwsze placówki, rozwój misji. Zwiedzający dotyka przeszłości, której materialne ślady prawie się nie zachowały. Z tego względu bardzo pomocne są makiety placówek w Różanymstoku i Laurowie, wykonane przez s. Małgorzatę Łukawską.

Są też szczególne eksponaty – relikwie pracy i wychowania. Wojna pozbawiła Zgromadzenie dorobku pierwszych i jakże trudnych lat, początków życia w niepodległej Polsce, dlatego patrzymy ze wzruszeniem na te ślady oddania misji wychowawczej.

W Pokoju pamięci można obejrzeć filmy przygotowane specjalnie na 100-lecie Zgromadzenia Sióstr Salezjanek na ziemiach polskich. Można także zapoznać się z szeregiem informatorów bądź w wersji tekstowej, bądź multimedialnej – przy mocy kodów QR.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do przeżycia przygody z historią stulecia salezjanek w Polsce.

INFOSFERA
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki