Dane kontaktowe
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki
chary_rela_z_wydan
is singular
Charyzmat
Przegląd wydarzeń Roku Jubileuszowego

Zawsze z Maryją – taka jest nasza droga. Ten wybór i przekonanie potwierdziła XXIV Kapituła Generalna Zgromadzenia słowami, które jak klamra spięły refleksję nad przyszłością Sióstr Salezjanek[1]: Z Maryją być „obecnością” rodzącą życie. Dlatego 5 listopada 2022 roku nie mogłyśmy zakończyć inaczej jubileuszowego etapu dziękczynienia za łaskę stu lat obecności Zgromadzenia w Polsce, jak czuwaniem przed Wizerunkiem Jasnogórskiej Wspomożycielki.

Jako salezjanki z obu polskich inspektorii, wrocławskiej i warszawskiej, udałyśmy się tam ze współpracownikami, przyjaciółmi i młodzieżą, w liczbie ponad 300 osób, by prosić naszą Matkę: Bądź nam Przewodniczką, abyśmy w nowym Stuleciu, poruszeni przykładem życia św. Marii Dominiki Mazzarello i matki Laury Meozzi, przekraczali granice tego, co niemożliwe, w służbie dzieciom i młodzieży.

Przed stu laty, 5 listopada 1922 roku, przebyło do Oświęcimia sześć salezjanek: s. Laura Meozzi (przełożona wspólnoty, a dziś kandydatka na ołtarze, z tytułem czcigodna), s. Maria Mazzoli, s. Franciszka Barucco, s. Anna Juzek, s. Anna Ścisłowska, s. Anna Walenga. Trzy Włoszki i trzy Polki. Wyruszyły 30 października 1922 roku z Nizza Monferrato (Włochy) jako ekspedycja misyjna, zorganizowana w wyniku decyzji dopiero co zakończonej kapituły generalnej, aby upamiętnić Jubileusz 50-lecia istnienia Zgromadzenia. Miejscem docelowym był Różanystok.

W ten sposób spełniało się wielkie pragnienie Polek, które – pociągnięte sławą świętości księdza Jana Bosko, a także przykładem księcia Augusta Czartoryskiego oraz salezjanów Polaków, od końca XIX wieku przybywały do Turynu, aby zostać salezjankami. Pochodziły głównie ze Śląska. Nie wszystkie mogły powrócić do ojczyzny. Zostały posłane, aby pracować w różnych krajach Europy i w Ameryce.

Te, które wybrano do nowej fundacji w Polsce, zastały trudną rzeczywistość roku 1922. Niełatwe początki Zgromadzenia w Polsce przedstawia obszernie praca s. dr Małgorzaty Łukawskiej pt. Losy Sióstr Salezjanek w Polsce we wspomnieniach i dokumentach 1922-1939. Wydanie Jubileuszowe, Łomianki 2022, ISBN 978-83-65323-59-0.

Dziś Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki działa w Polsce w dwu prowincjach: w Inspektorii Wrocławskiej pod wezwaniem Maryi Wspomożycielki (19 domów; Dom inspektorialny we Wrocławiu) oraz w Inspektorii Warszawskiej pod wezwaniem Matki Bożej Jasnogórskiej (19 domów; Dom inspektorialny w Łomiankach). Prowadzimy pracę katechetyczną, oświatową i wychowawczą w szkołach, przedszkolach, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, w duszpasterstwie parafialnym, duszpasterstwie młodzieżowym, w oratoriach, różnego rodzaju grupach, a także w strukturach Kościoła i Zgromadzenia w Polsce i za jej granicami. Współpracujemy z wszystkimi grupami Rodziny Salezjańskiej w Polsce, z instytucjami świeckimi, szczególnie w zakresie wychowania. Znalazło to wyraz w obchodach Roku Jubileuszowego, który trwał od 25 września 2021 do 5 listopada 2022.

Kalendarz tego Roku zawierał szczególne wydarzenia i celebracje mające łączyć osoby i środowiska, z którymi współpracujemy i do których docieramy z misją powierzoną nam w Kościele.


Ogólnopolskie wydarzenia Roku Jubileuszowego

25 września 2021

Uroczystą inaugurację Roku Jubileuszowego (Pogrzebień)

15-17 października 2021

Międzyinspektorialne Jubileuszowe Święto Młodych (Łódź)

11 czerwca 2022

Uroczystość centralna (Łódź)

Z tej okazji przybyła do Polski Przełożona Generalna Zgromadzenia, s. Chiara Cazzuola. Udzieliła wywiadu Redakcji Programów Katolickich TVP.

Pielgrzymki Wspólnot Wychowawczych do Różanegostoku. Został przygotowany specjalny przewodnik z zastosowaniem kodów QR i program edukacyjny dla młodzieży

[1] Konstytucje nazywają członkinie naszego Zgromadzenia imieniem Córek Maryi Wspomożycielki (Figlie di Maria Ausiliatrice – w skrócie FMA), wybranym przez świętego Założyciela. Jesteśmy również znane jako «Salezjanki Księdza Bosko» (Za: Punkt 1 Regulaminów Zgromadzenia).

INFOSFERA
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki