Dane kontaktowe
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki
chary_swie_w_rodzi
is singular
Święci
św. Kalikst Caravario sdb

Żył w latach 1903-1930. Urodził się we Włoszech. Jako chłopiec uczęszczał do oratorium, a potem do szkoły salezjańskiej. Tam zrodziło się jego powołanie kapłańskie i misyjne. Wcześnie wstąpił do nowicjatu. Mając zaledwie 21 lat wyjechał jako kleryk na misje do Chin. Wyjeżdżając przeczuwał, że zginie śmiercią męczeńską. W Chinach całkowicie oddał się pracy wśród ubogich, zwłaszcza sierot i innych osób, które ucierpiały na skutek rozruchów rewolucyjnych. Na misjach przyjął sakrament kapłaństwa. Odznaczał się gorliwością, głębokim życiem wewnętrznym, czystością i szlachetnością. Zginął śmiercią męczeńską wraz z biskupem Alojzym Versiglia, któremu towarzyszył podczas podróży wizytacyjnej. Obydwaj kapłani stanęli w obronie dziewcząt chińskich. Zachowały się listy Kaliksta do matki, które są bardzo ciekawym świadectwem jego życia wewnętrznego.

INFOSFERA
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki