Dane kontaktowe
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki
chary_swie_w_rodzi
is singular
Słudzy Boży
Rosetta Marchese fma

Żyła w latach 1922-1984. Od dziecka wychowywała się w bliskości Córek Maryi Wspomożycielki, dojrzewając powoli w salezjańskim charyzmacie. Bardzo szybko odkryła w sobie powołanie. Po pierwszej profesji dokończyła studia z literatury, co pozwoliło jej na podjęcie pracy nauczycielki. Jednocześnie pełniła służbę wikarii w domu, w którym młode siostry przygotowywały się do wyjazdu na misje. Poświęcała im wiele uwagi, towarzysząc na tym ważnym etapie ich drogi. Następnie została inspektorką, a w roku 1981 Przełożoną Generalną Zgromadzenia Córek Maryi Wspomożycielki. Zaledwie kilka miesięcy po wyborze pojawiły się pierwsze oznaki białaczki. Przyjęła chorobę ze spokojem, oddając życie za Zgromadzenie. Matka Rosetta była uważna na znaki czasu, otwarta na potrzeby Kościoła lokalnego. Pełniąc służbę władzy, odznaczała się mądrością, intuicją, wyrozumiałością, wrażliwością i macierzyńskim sercem. Były to owoce jej głębokiego życia duchowego, przeżywanego w dziecięcym zawierzeniu Maryi. Wierzyła, że codzienność jest miejscem wchodzenia Boga w historię osobistą i historię świata. Uczyła swoim życiem, że do nas należy przede wszystkim hojne, wspaniałomyślne i spokojne zgadzanie się na wypełnienie się Jego woli. W niezwykły sposób przeżywała tajemnicę Eucharystii, czego świadectwo pozostawiła w swoich pismach. 

KONSEKRACJA DUCHOWI ŚWIĘTEMU

O Duchu Pana, jesteśmy przekonane, że powstanie
naszego Zgromadzenia, jego wspaniały rozwój i jego przyszłość
są istotnie sercem Twojej szczodrej miłości.

Dlatego pełne radości POŚWIĘCAMY SIĘ TOBIE na dowód naszej
głębokiej wdzięczności, za dar powołania salezjańskiego.

TY, który jesteś źródłem miłości
rozlanej w naszych sercach, spraw, by ona w nas promieniowała
i umacniaj gorliwość naszego daru Tobie.

Ty, Który jesteś natchnieniem i siłą
nieustannej ofiary Maryi od zwiastowania aż do Kalwarii,
spraw, abyśmy wspaniałomyślnie składały
nasze akty ofiary osobistej i wspólnotowej
i dopomóż nam sercem przedstawiać to, co ręce wznoszą do Boga,
zastępując naszą słabość doskonałością Twego daru.

Dlatego upadamy przed Tobą i ofiarujemy się Tobie
w zdecydowanej postawie uległości i dyspozycyjności,
abyś mógł prowadzić i oświecać nasze wybory
w wierności intencjom i duchowi ks. Bosko i m. Mazzarello,
tak abyśmy były zdolne ofiarować dzisiejszej młodzieży naszą autentyczną,
ewangeliczną służbę. Amen.

Matka Rosetta Marchese podczas XVII KG 23.10.1981

INFOSFERA
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki