Dane kontaktowe
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki
chary_swie_w_rodzi
is singular
Czcigodni
Teresa Valsè Pantellini fma

Żyła w latach 1878-1907 we Włoszech. Pochodziła z zamożnej rodziny. Otrzymała staranne wykształcenie i wychowanie. W jej sercu bardzo szybko zrodziło się pragnienie oddania siebie całkowicie Bogu w Zgromadzeniu Córek Maryi Wspomożycielki. Aby je zrealizować, musiała pokonać wiele przeszkód, jednak jej wytrwałość i determinacja doprowadziły ją do przyjęcia do Zgromadzenia. Od tego momentu rozpoczęła swoją służbę najuboższym. Wychowana w luksusie, delikatna i subtelna, zajmowała się dziewczętami z trudnego środowiska. Wraz z nimi przyjmowała wszystkie prace, także te najtrudniejsze i najbardziej przykre. Kochała je prawdziwie matczynym sercem i z mądrością prowadziła ku dobru. Wszędzie, gdzie się znajdowała, wnosiła dobroć i pokój, wypływające z serca zakorzenionego w Bogu. Jej salezjańskie życie nie trwało długo. Zmarła z powodu gruźlicy w wieku 29 lat. 

INFOSFERA
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki