Dane kontaktowe
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki
o_nas_projekty
is singular
O nas
Z książką na co dzień

Przedszkole Sióstr Salezjanek im. Świętego Dominika Savio w Warszawie posiada księgozbiór dostosowany do potrzeb dzieci w wieku przedszkolnym. Księgozbiór wymagał jednak uzupełnienia o bieżącą literaturę, właściwą dla wieku dziecięcego. Jest także potrzeba wyposażenia księgozbioru w pozycje, które można wykorzystać w edukacji patriotycznej, poznawania polskiej kultury oraz edukacji ekologicznej, uwzględniając kierunki polityki oświatowej Państwa w roku szkolnym 2021/2022.

Stało się to możliwe dzięki wsparciu finansowemu pozyskanemu przez Organ Prowadzący w ramach realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0.” 2 2021 r.

Przedszkole dba o rozwój czytelnictwa wśród dzieci, szczególnie poprzez tworzenie okazji do obcowania z książką. W każdej z sal jest zorganizowana biblioteka dostępna dla dzieci. Pozycje znajdujące się w bibliotece są aktualizowane przez nauczycielki w zależności od bieżących tematów podejmowanych zgodnie z planem pracy opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznej.

Jeżeli sytuacja epidemiczna pozwoli, Przedszkole powróci do tradycji przynoszenia przez dzieci swoich ulubionych książek, by móc przeczytać je w grupie rówieśników.

W grupach realizowana jest inicjatywa bliska Przedszkolu: zapraszanie rodziców do czytania dzieciom.

Organizowane są również konkursy rodzinne, mające na celu przygotowanie ilustracji do zaproponowanych przez koordynatora konkursu tekstów.

Została podjęta współpraca z Biblioteką Publiczną im. S. Staszica, ul. Romaszewskiego 19 w Warszawie, znajdująca się w okolicy Przedszkola.

Dzieci z grup wiekowych 4-, 5- i 6-latków w roku szkolnym 2021/2022 będą uczestniczyć w zajęciach organizowanych w bibliotece. Spotkania są zaplanowane cyklicznie raz w miesiącu. Tematyka zajęć jest poświęcona zapoznaniu dzieci ze zbiorem warszawskich legend. Dzieci ze starszych grup, tj. 5-latki oraz 6-latki, wraz z nauczycielkami podejmują inicjatywę zakładania karty bibliotecznej. Inicjatywa ma na celu wspieranie rozwoju czytelnictwa dzieci, zainteresowanie literaturą i wdrażanie do nawyku korzystania z zasobów bibliotecznych.

INFOSFERA
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki