Dane kontaktowe
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki
inspir_zaso_otwarte
is singular
Inspiracje
Zawierzenie sprzed lat
Akt zawierzenia Maryi Wspomożycielce Inspektorii Matki Bożej Jasnogórskiej

(pierwszy raz dokonany we Wspólnocie Inspektorialnej 16.10.1983)

Wspólnie       

Dziewico Wspomożycielko, nasza Matko Najlepsza, my – przedstawicielki Wspólnoty Inspektorialnej, którą zechciałaś powołać do Istnienia – wzywamy Cię – stając przed Tobą z wielką miłością, ufnością i pokorą. Świadome, że jesteśmy Twoją własnością, pragniemy zawierzyć Ci, Matko, całą Wspólnotę Inspektorialną oraz wszystko, co z nią jest związane.

Lektorka 1      

Weź w swoje ręce nasze życie i pracę, naszą dobrą wolę i nasz zapał w podjętym zobowiązaniu dążenia do świętości, by godnie odpowiedzieć na wymagania naszego posłannictwa.

Lektorka 2      

Popatrz jednak na nasze liczne słabości i winy – przepraszamy za nie serdecznie Twojego Syna i Ciebie. W poczuciu własnej niezaradności i małości powierzamy Twojej umiejętności prowadzenia do Chrystusa nasze powołanie, a Twoim natchnieniom – pragnienie życia i pielęgnowanie głębokiej duchowości salezjańskiej, duchowości systemu prewencyjnego i związanego z nią bogactwa ducha rodzinnego. Czuwaj, Matko, nad naszą jednością i wiernością dziedzictwu Założycieli. Usuń z naszej drogi i zniszcz wszystko to, co mogłoby być przeszkodą dla działania Ducha Świętego w nas. Podtrzymuj w nas wolę ciągłego i szczerego nawracania się, abyśmy się wyzwoliły z wszelkiego rodzaju powierzchowności duchowej.

Wspólnie

W tym właśnie celu zawierzamy Ci, nasza Wspomożycielko, całą Inspektorię, każdą Wspólnotę i każdą Siostrę, Nowicjuszkę, Postulantkę i Aspirantkę, nasze dzieci i młodzież, naszych Rodziców i Rodziny, a także wszystkich, którzy nam przewodzą, którzy różnymi sposobami wspomagają nas i darzą życzliwością. Twoja dobroć i troska niech zaradzi ich potrzebom, zwłaszcza duchowym.

Lektorka 1

Nas zaś pouczaj – tak jak pouczałaś św. Jana Bosko. Czekamy też na Twoje umocnienie. Uproś nam dary Ducha Świętego! Spraw, abyśmy z Twoją pomocą i pod Twoją opieką żyły w pełni powołaniem. Niech wciąż upodabniamy się do Chrystusa, Twojego Syna.

Lektorka 2

Przynależąc całkowicie do Ciebie, Najlepsza Matko, w nadziei, że będziesz w nas dokonywać nieustannej odnowy; chcemy być żywotną komórką w Zgromadzeniu, w Rodzinie Salezjańskiej, w Ojczyźnie i w Kościele!

Wspólnie

Wdzięczne za Twoją obecność w naszym życiu, w życiu naszej Wspólnoty Inspektorialnej i Zgromadzenia, jesteśmy przy Tobie, pamiętamy, czuwamy! Amen.

INFOSFERA
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki