Dane kontaktowe
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki
inspir_zaso_otwarte
is singular
Inspiracje
Patron życia i wychowania

Przyglądając się osobie św. Józefa, możemy się uczyć, jak wychowywać dzieci i młodzież, jak wspomagać rodziny, by w obecnej rzeczywistości pomóc im zatroszczyć się o życie, doczesne i wieczne. Chcemy przejąć się tą najważniejszą troską Józefa: by Jezus żył i wzrastał w osobach nam powierzonych.


NOWENNA DO ŚW. JÓZEFA

Dzień 4. Wtorek, 14 marca 2023

Święty Józef – „Minister salutis – Sługa Zbawienia”
’sługa/szafarz zbawienia

Komentarz Stolicy Apostolskiej do nowych wezwań w Litanii do św. Józefa zaznacza, że zawołanie „Sługa zbawienia” pochodzi z homilii św. Jana Chryzostoma, komentującej Ewangelię według św. Mateusza. Ów ojciec Kościoła odnosi się do służby, jaką Józef pełnił względem dzieła zbawienia. Św. Jan Chryzostom zaznacza, że ta służba była możliwa dzięki temu, iż opiekun Zbawiciela pozostał przy swojej Małżonce i nie odszedł od Niej, mimo że wcześniej zamierzał to uczynić. Inaczej mówiąc, jako Sługa zbawienia Józef sprawia – z woli Bożej – że skutki zbawcze Wcielenia Syna Bożego zostają udostępnione rodzajowi ludzkiemu dzięki więzi małżeńskiej z Niepokalaną Dziewicą. Nie chodzi tylko o prawny wymiar ich małżeństwa, lecz także o zbawcze błogosławieństwo udzielone przez Boga i zapowiedziane za przyczyną małżeństwa Adama i Ewy. W to pierwsze małżeństwo wkroczył grzech pierworodny wraz z jego skutkami, które zraniły ludzką naturę i wizerunek miłości Boga do człowieka.

Tylko Bóg mógł naprawić tę tragedię, bo wymagało to uzdrowienia ludzkiej natury. Ale uczynił to w wybrany przez siebie sposób. Powołał do istnienia nowe małżeństwo Najświętszej Dziewicy z Nazaretu z mężczyzną całkowicie oddanym i posłusznym Bogu, ustanowionym przez Niego przybranym ojcem Zbawiciela. W ten sposób oddanie i posłuszeństwo Józefa Bogu zostało wywyższone do nowego poziomu i stało się oddaniem i posłuszeństwem dziełu zbawienia, tak że Józef stał się wprost sługą zbawienia.

Tygodnik „Idziemy”, nr 34/2021 z dnia 17 sierpnia 2021 roku: ks. Jacek Stefański, Józef, Sługa zbawienia

Wychowawca salezjański to osoba, która służy zbawieniu.
Zastanów się, gdzie masz pozostać, czemu być wiernym, aby przez Twoją wierność i posłuszeństwo Bóg mógł działać.
Pozostań.

INFOSFERA
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki