Dane kontaktowe
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki
inspir_zaso_otwarte
is singular
Inspiracje
Patron życia i wychowania

Przyglądając się osobie św. Józefa, możemy się uczyć, jak wychowywać dzieci i młodzież, jak wspomagać rodziny, by w obecnej rzeczywistości pomóc im zatroszczyć się o życie, doczesne i wieczne. Chcemy przejąć się tą najważniejszą troską Józefa: by Jezus żył i wzrastał w osobach nam powierzonych.


NOWENNA DO ŚW. JÓZEFA

Dzień 2. Niedziela, 12 marca 2023

Święty Józef – Redemptoris Custos – Opiekun Odkupiciela
 'opiekun, stróż’ Odkupiciel
a

Łacińskie określenie „Redemptoris Custos”, co zostało przetłumaczone jako „Opiekun Odkupiciela”, nawiązuje do adhortacji św. Jana Pawła II poświęconej św. Józefowi. Znaczenie słowa custos – „opiekun”, w odniesieniu do przeczystego małżonka Najświętszej Dziewicy, wydaje się jasne, jednak mało znane jest szersze rozumienie tego terminu w Starym Testamencie. W swoim przekładzie pierwszej części Biblii na język łaciński św. Hieronim postanowił, że łaciński termin custos będzie odpowiednikiem – między innymi – hebrajskiego słowa szomer, oznaczającego osobę czuwającą i chroniącą przed niebezpieczeństwem. Gdy zatem odnosimy termin custos w tym starotestamentowym znaczeniu do Józefa, uświadamiamy sobie, że opiekun Zbawiciela nie tylko troszczył się o Niego, ale również był Jego czuwającym stróżem. Dlatego też św. Jan Paweł II określił Józefa jako tego, który „także dziś strzeże i osłania mistyczne Ciało Odkupiciela” („Redemptoris Custos”, nr 1).

Tygodnik „Idziemy”, nr 28/2021 z dnia 6 lipca 2021 roku: ks. Jacek Stefański, Józef, opiekun Odkupiciela

Wychowawca salezjański to osoba, która czuwa (nie śpi, strzeże, jest czujna).
Wyczuj, kto potrzebuje Twojego czuwania, aby być zachowanym od niebezpieczeństwa.
Poczuwaj w konkretnej chwili.

INFOSFERA
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki