Dane kontaktowe
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki
inspir_zaso_otwarte
is singular
Inspiracje
Dominik i Laura

6 maja 2022 r. (w Polsce – 5 maja) obchodzimy liturgiczne wspomnienie św. Dominika Savio, o którym powiedziano, że jest prawdziwym arcydziełem Ducha Świętego i owocem metody wychowawczej św. Jana Bosko. Ksiądz Bosko napisał biografie przykładnych młodzieńców z Oratorium na Valdocco – Dominika Savio, Franciszka Besucco i Michała Magone – właśnie po to, aby szerzyć ich zalety i sprawić, by byli naśladowani przede wszystkim przez swoich towarzyszy z Oratorium, a następnie przez młodych ludzi na całym świecie i we wszystkich pokoleniach.

Czytając Życie młodzieńca Dominika Savio, wychowanka Oratorium św. Franciszka Salezego, odnajdujemy takie oto słowa księdza Bosko: Jest cechą wieku młodzieńczego częsta zmiana postanowień dotyczących tego, co się chce robić. Z naszym Dominikiem nie tak było. Wszystkie te cnoty, które widzieliśmy, jak rodzą się i rozwijają w różnych okresach jego życia, rozwijały się nadal wspaniale i razem tak, że żadna nie była przeszkodą dla drugiej. […] Pierwszym zadaniem, jakie mu zasugerowano na drodze do świętości, było zdobywanie dusz dla Boga. Ta myśl stała się stałym oddechem jego życia (Źródła salezjańskie II, Kraków 2016, 1230n).

8 grudnia 1854 r., kiedy papież Pius IX ogłaszał dogmat o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny, Dominik poświęcił się Maryi, czytając kilka zdań zapisanych na kartce papieru: Maryjo, daję Ci moje serce. Spraw, by zawsze było ono Twoje. Jezu i Maryjo, bądźcie zawsze moimi Przyjaciółmi, ale błagam, każcie mi raczej umrzeć, niżby miało mnie spotkać nieszczęście popełnienia choć jednego grzechu!

W homilii z okazji jego kanonizacji, 12 czerwca 1954 r., papież Pius XII powiedział o nim: W szkole swego duchowego Mistrza, wielkiego świętego księdza Bosko, nauczył się, że radość służenia Bogu i prowadzenie innych do umiłowania Boga może stać się potężnym środkiem apostolstwa. (…) Zachęcał swoich współtowarzyszy do pobożności, dobrego postępowania, przystępowania do sakramentów, odmawiania Różańca świętego, uciekania od zła i pokus.

Przykład Dominika, wskazywany przez pierwszych salezjanów księdza Bosko i Córki Maryi Wspomożycielki na misjach, dzięki biografii napisanej przez księdza Bosko oraz poprzez „Biuletyn Salezjański”, pociągał wielu nastolatków, wśród nich bł. Laurę Vicuña.

Autor zdjęcia: Gabriel Sozzi / Ołtarz Dominika Savio i Laury Vicuña w Bazylice Maryi Wspomożycielki i św. Karola w Buenos Aires, Argentyna

Sekretariat Generalny Zgromadzenia Córek Maryi Wspomożycielki proponuje kilka punktów zaczerpniętych z Positio super virtutibus Laury Vicuña, które ukazują znaczenie wpływu, jaki wywarł na nią Dominik Savio.

W Kolegium Sióstr pozostawała aż do śmierci, czyli przez cztery lata. Wkrótce po wstąpieniu do Kolegium wyspowiadała się, a rok później, 30 maja 1901 r., przystąpiła do Pierwszej Komunii Świętej, formułując intencje podobne do tych, jakie przeczytała w życiu św. Dominika Savio, a w szczególności:
1. Przez wszystkie dni życia kochać Boga nade wszystko.
2. Raczej śmierć niż obrażenie Go przez grzech śmiertelny:
3. Sprawić, aby Bóg był znany i kochany przez wszystkich.

Często przystępowała do sakramentów świętych, a w końcu zaczęła codziennie przyjmować Komunię.

– Pani Francesca Mendoza poinformowała, że w dniu swojej Pierwszej Komunii Świętej wydawało jej się, że widzi trzy gwiazdy na głowie Laurity.

– Jej siostra Julia Amanda powiedziała, że nie zauważyła u siostry żadnych poważnych czy celowych wad, ale że była pobożna. Że bardzo kochała Boga i Najświętszą Maryję Pannę i że złożyła ofiarę za tych, którzy nie kochali Boga i Maryję.

– Siostra Clementina Boneschi słyszała, że kiedy Laurita przystąpiła do Pierwszej Komunii Świętej, postanowiła raczej umrzeć niż popełnić grzech, i twierdzi, że wielka i prawdziwie żarliwa musiała być miłość, jaką Laurita żywiła do Pana.

– Zachowała swoje postanowienie, by raczej umrzeć, niż splamić się grzechem. Udowodniła to w całej rozciągłości, gdy znalazła się w zamknięciu sam na sam z panem Manuelem Morą. Albo kiedy odmówiła udziału w nocnej potańcówce, również w domu Mory, woląc spędzić noc w spokoju, mimo próśb i płaczu matki, która próbowała ją przekonać, by zadowoliła tego ekstrawaganckiego osobnika, który niewątpliwie zemściłby się na matce za opór córki.

– Ojciec Crestanello, ojciec Ghenghini i ojciec Berardi podziwiali ją za niezwykły wysiłek włożony w naśladowanie przykładów Dominika Savio i cnót świętych, których biografie czytała z zapałem.

„Biuletyn Salezjański” z 1982 r., opisując Laurę, podkreśla płynące z jej życia przesłanie: Czystość, ofiara, miłość synowska… z akcentem na ofiarę. Wskazując na Dominika Savio i Zeffiryna Namuncurę, pisał: Ofiara całopalna była wspólna dla tych trojga nastolatków, którzy rozkwitli w ogrodzie księdza Bosko. Młodociana Laura pozostaje jednak najmłodsza z całej trójki.

Źródło: cgfmanet.org

INFOSFERA
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki