Dane kontaktowe
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki
inspir_zaso_otwarte
is singular
Inspiracje
Nauczyciele – mistrzowie

Źródła charyzmatyczne

„Między wychowawczyniami a wychowankami panowały relacje proste i rodzinne, dlatego każda czuła się osobiście przyjęta i kochana. Okazane i odwzajemnione uczucie sprzyjało żywemu uczestnictwu i poczuciu przynależności… Pomimo stale rosnącej liczby uczennic żadna z nich nie czuła się wyobcowana. Wychowanki czuły się jak w domu w tym środowisku o rodzinnej strukturze i stylu oraz w kontakcie z tymi, którzy postrzegali swój autorytet jako nieustanną służbę dla wzrostu i promowania innych. Teresa Pentore, która uzyskała dyplom w roku 1883, pozostawiła wymowne pedagogicznie świadectwo o wychowawczej postawie matki Emilii Mosca wobec przyjętych dziewcząt i Nizza:

Kiedy powierzono jej kierowanie internatem w Nizza Monferrato, pamiętam, że mimo poważnych i wielorakich zajęć starała się całkowicie oddać wszystkim. Znajdowała sposób, aby poświęcić wiele godzin dziennie nam jako swoim Wychowankom: słuchała nas z matczyną dobrocią; szybko odpowiadała na nasze potrzeby, a kiedy szłyśmy zwierzyć się z naszych bólów i trudności, zawsze miała słowa pocieszenia i zachęty. Zawsze była gotowa poświęcić się dla wszystkich; praca nigdy nie była dla niej za ciężka i potrafiła zajmować się kilkoma rzeczami jednocześnie, robiąc wszystko w porządku i dokładnie. W tym czasie, zarówno z powodu ograniczonej przestrzeni, jak i z braku personelu, trzymała fortepian w swoim gabinecie, gdzie uczennice, które uczyły się gry, ćwiczyły przez godzinę, każda po kolei. Dobra Dyrektorka, zajmując się korespondencją, poprawianiem prac domowych, przygotowaniem lekcji (w tych latach była także nauczycielką Pedagogiki na Kursie Normalnym), musiała też asystować przy muzyce. Słyszałam też kilka razy od moich koleżanek, że nawet gdy była zajęta przy swoim biurku, potrafiła zwrócić uwagę i poprawiać je za każdym razem, gdy pomyliły nuty lub gdy zamiast grać dłuższe i nudne ćwiczenia metodyczne, zabawiały się grając coś lekkiego”.

[ za: Piera Cavaglià, Wychowanie i kultura dla kobiety. Szkoła “Nostra Signora delle Grazie” w Nizza Monferrato od początków do reformy Gentile (1878-1923), Rzym, LAS, 1990, 299-301 ]

Aktualizacja – słowa Matki Chiary Cazzuola

Drodzy nauczyciele, z radością dzielimy z wami nasze posłannictwo wychowawcze, które cechowało nasze Zgromadzenie od czasu pierwszej wspólnoty w Mornese i które nadało nam ten styl relacyjny, ukierunkowany na rozbudzanie pragnienia Boga w sercach dzieci i młodzieży oraz na kroczenie z nimi po drogach, które do Niego prowadzą. Troska o naszych młodych w stylu systemu prewencyjnego ma na celu pomóc im odkryć Boży plan na ich życie i zrealizować go jako warunek własnego szczęścia i drogę do świętości w zwyczajnym życiu. Życzę wam, abyście wzięli Maryję za swoją Mistrzynię-Nauczycielkę w towarzyszeniu dzieciom i młodzieży na tej drodze wzrastania, która doprowadzi do wypełnienia Bożego marzenia w ich życiu. Czujmy się dumni z tej pięknej misji!

Świadectwo Angeliny Serrano – Kolumbia

W tym pięknym domu, w którym Maryja prowadziła każdy nasz krok, nauczyłam się od Niej, jak ukierunkowywać młodych, kochać ich i cenić. Jedna z nauczycielek nauczyła mnie, jak mam traktować młodych, jak mam od nich wymagać, a jednocześnie sprawiać, by czuli się kochani, zgodnie ze słowami Księdza Bosko. Maryja, poprzez swoją łagodność, uczy nas szacunku dla dziewcząt i młodych kobiet, które bardzo nas potrzebują, zwłaszcza w tej trudnej rzeczywistości, która nas otacza, po pandemii, naznaczonej emocjonalną i egzystencjalną pustką. Dzisiaj Dziewica Wspomożycielka zaprasza każdego nauczyciela na świecie do udziału w tej miłości, którą Ona sama nas obdarza. To Ona pokazuje nam potrzeby młodych ludzi. Zaprasza, by im towarzyszyć, brać ich za rękę i nigdy ich nie opuszczać.

Maryja jest drogą, która nas prowadzi, jest Przewodniczką, której potrzebujemy, aby prowadzić innych do Jezusa. Dlatego dzisiaj zaproszenie, które kierujemy do Maryi, jest jasne: Bądź nadal z nami, mówiąc do nas, dając nam klucze do ludzkich serc, abyśmy mogli słuchać młodych i abyśmy potrafili prowadzić ich w ramiona Jezusa.

Modlitwa końcowa

Maryi, Matce i Nauczycielce zawierzamy wszystkich nauczycieli z naszych wspólnot wychowawczych: niech błogosławi ich zaangażowanie w troskę o życie dzieci i młodzieży.

Zdrowaś Maryjo,
łaski pełna, Pan z Tobą,
błogosławionaś Ty między niewiastami,
i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża,
módl się za nami grzesznymi
teraz i w godzinę śmierci naszej.
Amen.

Źródło: www.cgfmanet.org

INFOSFERA
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki