Dane kontaktowe
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki
inspir_zaso_otwarte
is singular
Inspiracje
Młodzi, miejcie wielkie marzenia!

Źródła charyzmatyczne

„Najdroższe i dobre dziewczęta! Och, jak wielką radość sprawił mi Wasz piękny i miły liścik! Jakże jesteście dobre, że pomyślałyście o mnie i przysłałyście mi życzenia! Także i ja, chociaż was nie znam, kocham was bardzo i proszę Boga, aby zechciał udzielić wam również tych wszystkich łask i błogosławieństw, których życzyłyście mnie. Módlcie się za mnie zawsze, ja także zawsze modlę się za was, aby Pan Bóg uczynił was dobrymi, pobożnymi i posłusznymi (…) Miejcie wielkie nabożeństwo do Najświętszej Maryi Panny, naszej najczulszej Matki. Naśladujcie Jej cnoty, zwłaszcza pokorę, czystość i oderwanie od świata. Jeśli tak będziecie postępować, będziecie zadowolone w życiu i przy śmierci.”
(św. Maria Dominika Mazzarello, L. 44)

Aktualizacja słowa Matki Chiary Cazzuola

Najdroższe dzieci i młodzi! To Wy jesteście sercem naszej misji! Chcę Wam przypomnieć, że Maryja była młoda tak jak wy. Miała piękną duszę, tryskająca radością. Była dziewczyną o oczach oświeconych przez Ducha Świętego, która kontemplowała życie z wiarą i wszystko zachowywała w swoim sercu. Była odważną, gotową do drogi, gdy dowiedziała się, że jej kuzynka Elżbieta potrzebuje pomocy. Nie myślała o własnych planach, ale „bez zwłoki” wyruszyła. Życzę wam, drogie dzieci i młodzi, abyście byli jak Maryja, zdolni wyjść poza siebie, aby z radością i solidarnością służyć innym.

Świadectwo Mwansa Gracious Muhuandu – Zambia

Był czas w moim życiu, kiedy doświadczałam tak wiele bólu, strachu, złości i zamieszania w sobie i wokół siebie. To właśnie w tym czasie natknęłam się na fragment z Biblii, z ewangelii św. Łukasza 2, 19, który mówi o Dziewicy Maryi i o fakcie, że widziała rzeczy dla niej niezrozumiałe. Wzięłam ten werset i włożyłam go sobie do serca. Maryja nauczyła mnie milczenia i wytrwałości, zaufania Bogu i zgody na to, by to On sam działał. W ciągu mojego życia, zwłaszcza w chwilach radości, proszę Maryję Dziewicę, aby szła ze mną, a przede wszystkim uczyła mnie milczenia, stałości, bo tylko wtedy, gdy milczę, mogę usłyszeć głos Boga, który do mnie mówi i prowadzi mnie w tym, co mam czynić ze swoim życiem.

Modlitwa końcowa

W 150. rocznicę dziękujemy za rzesze dzieci i młodzieży obecnych w naszych domach. Prosimy Cię Maryjo, abyś chroniła ich Twoim płaszczem, umacniała ich w obliczu różnych wyzwań, jakie stawia przed nimi dzisiejszy świat. Pamiętaj, że są Twoimi umiłowanymi dziećmi.

Zdrowaś Maryjo,
łaski pełna, Pan z Tobą,
błogosławionaś Ty między niewiastami,
i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża,
módl się za nami grzesznymi
teraz i w godzinę śmierci naszej.
Amen.

Źródło: www.cgfmanet.org

INFOSFERA
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki