Dane kontaktowe
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki
inspir_zaso_otwarte
is singular
Inspiracje
Matka i Rada Generalna

Źródła charyzmatyczne

Najmilsze w Jezusie Chrystusie Córki! Zgromadzenie potrzebuje przełożonych, które mają dobry osąd, umiejących wypróbować i wybrać powołania spośród dziewcząt… przełożonych, które jako pierwsze całkowicie posiądą do głębi i same wpierw praktykują te cnoty, które mają wszczepiać w serca innych… które kochają wszystkie siostry bez różnicy, jako swoje siostry, jako córki Maryi i jako oblubienice Jezusa Chrystusa…, które z miłością cierpliwą i łaskawą łączą stałość charakteru, aby we właściwym czasie, bez gwałtowności, lecz  także bez zważania na wzgląd ludzki, przeszkodzą nadużyciom i zaniedbywaniu Konstytucji (por. List św. J. Bosko do FMA, Turyn, 24 maja 1886).

Aktualizacja – słowa papieża Franciszka do Kapitulnych

Drogie Siostry, wiem, że przygotowujecie się do obchodów 150-lecia powstania Zgromadzenia. Również to jest okazją do odnowy i do ożywienia powołaniowego i misyjnego. Nie zapominajcie łaski początków, pokory, prostoty i ubóstwa pierwszych lat, które ujawniły działanie Boga w życiu i w przesłaniu tych, które pełne zdumienia zapoczątkowały tę drogę. Maryja Wspomożycielka wam pomoże: jesteście jej córkami! Jej słowa wypowiedziane na weselu w Kanie były i są strumieniem światła dla waszego rozeznawania: „Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie”. (por. Papież Franciszek do Kapitulnych, 22.10.2021)

Modlitwa końcowa

Powierzmy się Maryi, aby pomogła nam być kobietami, które potrafią wnieść nowe wino nadziei w tę naszą historię, naznaczoną tak wieloma cierpieniami i trudami, ale błogosławioną przez Opatrzność Ojca.

Zdrowaś Maryjo,
łaski pełna, Pan z Tobą,
błogosławionaś Ty między niewiastami,
i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża,
módl się za nami grzesznymi
teraz i w godzinę śmierci naszej.
Amen.

Źródło: www.cgfmanet.org

INFOSFERA
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki