Dane kontaktowe
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki
inspir_zaso_otwarte
is singular
Inspiracje
Idea świata, który ma nadejść

Idea świata, który ma nadejść w Targumie Neofiti 1
w kontekście Starego i Nowego Testamentu

Człowiek od zarania dziejów stawia pytania dotyczące życia i śmierci. Jaki sens ma życie? Czy istnieje inny świat poza doczesnością? Biblijna historia zbawienia ukazuje perspektywę życia, które nie kończy się po śmierci, ale przybiera jedynie nową postać. Ważne wydaje się dostrzeżenie rozwoju rozumienia idei życia wiecznego, który można zaobserwować, analizując Stary i Nowy Testament.

Gustave Doré, Public domain,
Wikimedia Commons

Dziękujemy s. Dorocie Chwile za udostępnienie swojej pracy naukowej.

INFOSFERA
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki