Dane kontaktowe
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki
inspir_zaso_otwarte
is singular
Inspiracje
Dobroczyńcy: znak Opatrzności!

Źródła charyzmatyczne

«Gdyby Matka widziała, jaką życzliwość Ksiądz Bosko okazuje dobroczyńcom! On sam podaje mi adresy pań, które są nami choćby w najmniejszym stopniu zainteresowane; a jeśli któraś z nich ma imieniny, to daje mi znać, zachęcając, abyśmy we wspólnocie pamiętały o niej w modlitwie, złożyły wizytę lub napisały list lub wręczyły odpowiedni upominek, na przykład kwiaty czy owoce z naszego domu»  (Cron. II, str. 92).

Aktualizacja – słowa Matki Chiary Cazzuola

Nadszedł czas, aby skierować serdeczne pozdrowienia do niezliczonych dobroczyńców, którzy sprawiają, że Opatrzność jest widoczna w naszych domach. Od początku współpracowaliście ze Zgromadzeniem na rzecz rozwoju dzieł i wspieraliście posługę ewangelizacji i wychowania młodych. Również dziś nadal z wielką hojnością ofiarowujecie wsparcie i współpracę w wielu miejscach, w których bez waszej pomocy nie mogłybyśmy czynić dobra. Ksiądz Bosko i Matka Mazzarello zawsze myśleli o was przed Tabernakulum, a szczególnie wzywali Maryję, aby spraszała potrzebne łaski dla was i waszych rodzin. Spełniając dzieła na rzecz najuboższych, wyrażacie ducha wspólnoty i solidarności, charakterystycznego dla ludzi dobrej woli, obecnych w społeczeństwie. Taka postawa sprzyja przezwyciężaniu różnic i napięć społecznych między różnymi grupami.

Świadectwo Viky Chacón – Kostaryka

Moje doświadczenie życia z Maryją sięga dzieciństwa, dzięki świadectwu moich rodziców. Najświętsza Dziewica jest dla mnie źródłem wielkiej radości w stawianiu czoła wszystkim okolicznościom, które się pojawiają. Dlatego z całego serca Jej dziękuję za to piękne doświadczenie i za to, że nigdy nie zabrakło mi Jej opieki i pomocy. Moja wiara, siła i radość pochodzą z Jej ręki. Dziękuję Ci Matko Boża za to, że zawsze jesteś ze mną.

Modlitwa końcowa

Módlmy się do Maryi za naszych drogich dobrodziejów: niech Ona okryje swoim płaszczem każdą i każdego z nich oraz ich rodziny. Niech zawsze cieszą się zdrowiem, świętością i mądrością.

Zdrowaś Maryjo,
łaski pełna, Pan z Tobą,
błogosławionaś Ty między niewiastami,
i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża,
módl się za nami grzesznymi
teraz i w godzinę śmierci naszej.
Amen.

Źródło: www.cgfmanet.org

INFOSFERA
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki