Dane kontaktowe
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki
inspir_zaso_otwarte
is singular
Inspiracje
150 lat wdzięczności

List nr 1020 s. Chiary Cazzuola, Przełożonej Generalnej Zgromadzenia Córek Maryi Wspomożycielki, z okazji Jubileuszu 150-lecia powstania Zgromadzenia oraz specjalne przesłanie do Rodziny Salezjańskiej.

Dziękując Bogu od świtu aż po zmierzch

Wielką radością jest przeżywanie w komunii 150. rocznicy założenia naszego Zgromadzenia w dniu 5 sierpnia. Wspólnie będziemy świętować tę rocznicę w duchu Magnificat. Z każdej wspólnoty świata, od świtu aż po zmierzch, popłynie hymn uwielbienia i dziękczynienia Bogu za cuda, jakich dokonał w historii naszych wspólnot wychowawczych i w życiu każdej Córki Maryi Wspomożycielki.

W tym dniu każda z nas odnowi przymierze miłości z Panem i wyrazi głęboką wdzięczność za pełne i obfite życie dziewcząt i chłopców.

Jako Zgromadzenie przygotowywałyśmy się do tej uroczystości poprzez „trzylecie uwielbienia, dziękczynienia, odnowionej pasji wychowawczej i powołaniowej. Towarzyszyła nam Maria Dominika Mazzarello jako ta, która nakreśliła kobiece oblicze charyzmatu wychowawczego Księdza Bosko, przeżywając go w sposób twórczy i odważny w Mornese i Nizza Monferrato wraz z pierwszymi wspólnotami, z młodzieżą, świeckimi kobietami i mężczyznami (por. Okólnik  989).

W czasie przygotowań prowadziły nas słowa Matki Mazzarello: Naprawdę dziękujmy Panu, który daje nam tak wiele łask (L 37, 10); Tobie je powierzam; Odwagi! Idźmy naprzód z sercem wielkim i wspaniałomyślnym (L 47, 12).

Nieustannie słyszymy echo obchodów Jubileuszu, przeżywanych na pięciu kontynentach z różnorodnością kolorów i kultur, które ubogacają nasze Zgromadzenie. W świętowanie zaangażowane są wspólnoty wychowawcze, parafie i społeczności lokalne. Obchody 150-lecia stały się wszędzie dobrą okazją do ożywienia powołaniowego i lepszego pokazania charyzmatu w dzisiejszym świecie.

Naszymi myślami obejmujemy szczególnie Inspektorie, które pomimo trudności związanych z pandemią, wojnami i cierpieniem znalazły kreatywne sposoby podkreślania i świętowania tej rocznicy. To sprawiło, że stałyśmy się bardziej świadome, wdzięczne za piękno naszego powołania i za komunię, która jednoczy nas wokół tego samego charyzmatu.

Przywołam niektóre z wydarzeń jubileuszowych, które przeżywałyśmy w ostatnim czasie jako Rada Generalna:

3 czerwca w Bazylice św. Jana na Lateranie w Rzymie wraz z Siostrami Misjonarkami Komboniankami, które tak jak my obchodzą 150. rocznicę powstania, dziękowałyśmy Panu Bogu za cuda, których dokonał przez oba Zgromadzenia.

14 czerwca w prestiżowej sali “Protomoteca” na Kapitolu odbył się panel promowany przez Papieski Wydział Nauk o Wychowaniu „Auxilium” na temat  Kobiece perspektywy dla Rzymu jako miasta, które edukuje.

Wirtualne pielgrzymki do miejsc naszych początków pozwoliły wielu Córkom Maryi Wspomożycielki oraz świeckim z Rodziny Salezjańskiej pogłębić duchowe i charyzmatyczne bogactwo Matki Mazzarello i pierwszych wspólnot z Mornese i Nizza Monferrato.

W duchu pielgrzymki razem z Siostrami z Rady Generalnej i ludem Bożym zgromadzonym w Bazylice Maryi Wspomożycielki przeżyłyśmy Jej uroczystość, powierzając Maryi pokapitulną drogę Zgromadzenia.

Całe Zgromadzenie było obecne także w innych momentach, które przeżywałyśmy w ostatnich miesiącach, szczególnie podczas rekolekcji w Kolegium w Mornese. Ten czas łaski pozwolił nam na nowo przeżyć świeżość początków naszego charyzmatu, głębię mornezyjskiego ducha i klimat, który ożywiał naszą pierwszą wspólnotę.

Podczas Eucharystii na zakończenie rekolekcji, w Kościele parafialnym w Mornese, ponowiłyśmy nasze zobowiązanie do wierności wezwaniu Pana, obejmując wszystkie Córki Maryi Wspomożycielki na świecie. Matka złożyła na ołtarzu formułę Profesji napisaną przez wiele rąk, wyraz jedności w różnorodności, po jej jednogłośnym odczytaniu przed ołtarzem każda z nas złożył na niej swój podpis.

We wspólnotach, które odwiedzałyśmy w tym czasie, doświadczyłyśmy klimatu siostrzanego, prostego i radosnego; podobnie podczas spotkania w Turynie z Przełożonym Generalnym ks. Ángelem Fernándezem Artime i jego Radą. Razem odwiedziliśmy „Muzeum – Dom Księdza Bosko”, mogliśmy dzięki temu „powrócić” do ducha Valdocco, wsłuchać się w serce Księdza Bosko i poczuć Jego ojcowską obecność, która wciąż do nas przemawia i dodaje nam odwagi.

Następnie, z odnowioną energią charyzmatyczną, kontynuowałyśmy pracę plenum, dając pierwszeństwo pogłębieniu i refleksji, zgodnie z liniami, które wytyczyła nam XXIV Kapituła Generalna. «Ku nowemu stylowi formacji», «Synodalność misyjna» i «Nawrócenie ekologiczne» były tematami, które pogłębiałyśmy, ćwicząc się w stylu synodalnym w czasie tworzenia Programacji sześciolecia. Znaczące było doświadczenie współpracy z siostrami z sektorów w czasie dwóch dni warsztatowych poświęconych uchwale Kapituły. Zamierzamy kontynuować ten proces, chcąc konkretnie odpowiedzieć na to, co powierzyła nam XXIV Kapituła Generalna.

Odwagi dodają nam słowa Papieża Franciszka, który zachęca nas, byśmy «były wspólnotami misyjnymi, wychodzącymi, skierowanymi do głoszenia Ewangelii na peryferiach, z pasją pierwszych Córek Maryi Wspomożycielki» (Spotkanie z Kapitulnymi, 22 października 2021 r.).

Dziękujemy Ojcu Świętemu za szacunek i uznanie, jakie nieustannie okazuje wobec naszego Zgromadzenia, i które niedawno potwierdził mianowaniem naszej najdroższej matki Yvonne Reungoat na członka Dykasterii ds. Biskupów. Matce Yvonne pragniemy ponownie złożyć życzenia, które są również naszą modlitwą: „Niech Maryja nadal prowadzi i towarzyszy Matce, tak jak to czyniła u początków naszego Zgromadzenia 150 lat temu” (Słowa życzenia od Matki Chiary Cazzuoli do Matki Yvonne Reungoat).

Wszystkie jesteśmy świadome, że obchody tego Jubileuszu kierują nas z nadzieją na przyszłość i zobowiązują każdą z nas do wyrażania charyzmatu z odnowioną kreatywnością.

Od 25 do 30 września 2022 r. będziemy przeżywać uprzywilejowany czas pogłębiania i „studiowania” na nowo naszego charyzmatu dzięki Międzynarodowej Konferencji organizowanej przez Papieski Wydział Nauk o Wychowaniu „Auxilium” pod hasłem: Wkład FMA w edukację (1872-2022). Ścieżki, wyzwania i perspektywy. Wśród wielu elementów, które czynią to wydarzenie wyjątkowym, przeżyjemy wieczór artystyczny „Mondo vision salesiano„, którego motywem przewodnim będzieI CARE – Wychowanie jest sprawą serca”; dzięki nowym technologiom wielu młodych ludzi z całego świata będzie mogło kreatywnie wyrazić swoje doświadczenie systemu prewencyjnego.

Dzięki tym i innymi wydarzeniom, już zaplanowanym, będziemy kontynuować obchody 150-lecia. Na pamiątkę tego roku Dom Generalny otrzyma nowy, szczególny znak mornezyjskiej gościnności: w ogrodzie zostanie umieszczona statua Matki Mazzarello, przedstawiająca ją siedzącą, gotową do rozmowy w sposób prosty i rodzinny z tymi, którzy zechcą usiąść obok niej.

Dokładamy wszelkich starań, aby obchody Jubileuszu były znakiem odnowy, odrodzenia, obudziły świeżość powołaniową i misyjną w każdej Córce Maryi Wspomożycielki i we wspólnotach wychowawczych. Pragniemy przeżyć nowy czas misyjny, w którym wszystkie, razem ze świeckimi i młodymi, możemy odkryć na nowo silne wezwanie: «Ja jestem misją na tym świecie» (EG 273), odnawiając naszą odpowiedź powołaniową, aby zrealizować marzenie Boga o każdej / każdym z nas.

Niech powierzenie, które otrzymała Matka Mazzarello: Tobie je powierzam, stanie się jeszcze silniejszym, wyrażonym życiem w naszych wspólnotach: Troszczę się o ciebie, przejawiającym się w codziennym braterstwie, w bezwarunkowym dzieleniu się sobą, jako wyraz macierzyńskich rysów oblicza Boga.

Byłoby pięknie, gdyby się pomnożyły doświadczenia wspólnot otwartych na młodych ludzi, chętnie dzielących się z nimi codziennością, darem wiary i powołania w stylu mornezyjskim.

Niech Maryja, pierwsza wierząca, która przyjęła w pełni Życie i dała je z całkowitą dyspozycyjnością, podtrzymuje naszą radosną wierność Przymierzu miłości, które Bóg ustanowił z każdą z nas. Życzmy sobie, abyśmy były razem z Nią kobietami szczęśliwymi, zakochanymi w Jezusie, pełnymi pasji dla misji, całkowicie oddanymi Bogu dla zbawienia ludzi młodych.

W komunii modlitwy.

Castelgandolfo, 24 lipca 2022 r.

Matka i Siostry z Rady Generalnej

Fragment przesłania Matki na 5 sierpnia 2022 r.

O Mornese możemy powiedzieć tak, jak Psalm 87 mówi o Jerozolimie: „wszyscy się tu narodzili”. Mornese będzie zawsze miejscem, ku któremu będą się zwracały oczy wszystkich Córek Maryi Wspomożycielki, ponieważ świętość naszej Matki Marii Dominiki Mazzarello wypisała słowa życia na kamieniach, na murach, na ziemi, w głębinach ducha.

Dziś z każdej wspólnoty na świecie, od świtu do zmierzchu, wznosi się hymn uwielbienia i dziękczynienia Bogu za cuda, których dokonał w historii i w życiu każdej z nas.

W tę 150. rocznicę założenia Zgromadzenia każda odnawia Przymierze Miłości z Panem i wyraża głęboką wdzięczność za pełne i obfite życie młodych dziewcząt i chłopców, którzy są i będą nam powierzeni. Razem celebrujemy żywotność i świeżość charyzmatu, który został wcielony w czasie i w wielu kontekstach kulturowych świata. Świętować to dziękować za przebytą drogę, ale też patrzeć w przyszłość, na drogę, która trwa. Punktem odniesienia jest wciąż Matka Mazzarello, ponieważ jej zaangażowanie wychowawcze powiodło ją od pilnych potrzeb do rozpalenia nadziei, do ukierunkowania na wartości, do misji o szerokim zasięgu, której dziś jesteśmy znakiem i globalną aktualizacją.

INFOSFERA
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki