Dane kontaktowe
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki
inspi_glob_pak_edu
is singular
Inspiracje
Platforma LAUDATO SI’

Od dłuższego już czasu jest dostępna polska wersja Platformy inspirowanej encykliką papieża Franciszka Laudato Si’. Platfoma – jak czytamy na stronie – <<jest nastawiona na działania oddolne, dzięki czemu jest zakorzeniona w mocnych stronach i realiach wspólnot na całym świecie, dając wszystkim możliwość podjęcia “zdecydowanych działań, tu i teraz”, w trakcie naszej wspólnej podróży ku lepszej przyszłości (LS 161)>>.

Strona główna Platformy w języku polskim

Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki informuje, że w związku ze zbliżającym się Światowym Dniem Ubogich Platforma zostanie wzbogacona o nowe materiały, których celem jest wsparcie zaangażowania na rzecz troski o wspólny dom. Zgromadzenie promuje inicjowane procesy i włącza się w nie; czytamy:

„Inspiracją dla tej drogi jest wizja ekologii integralnej, zaproponowanej w Encyklice Laudato Si’, a przewodzi jej siedem Celów Laudato Si’, którymi są: odpowiedź na wołanie Ziemi, odpowiedź na wołanie ubogich, ekonomia ekologiczna, przyjęcie prostego stylu życia, edukacja ekologiczna, duchowość ekologiczna oraz zaangażowanie społeczności i czynne uczestnictwo.”

Cele Laudato Si’

Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki weźmie udział w inicjatywie, wysyłając kardynałowi Turksonowi 14 listopada 2021 r. pisemne zobowiązanie i przystąpienie inspektorii, wspólnot, dzieł wychowawczych, grup i organów IFMA, które zostały zarejestrowane na Platformie Inicjatyw Laudato Si’.

INFOSFERA
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki