Dane kontaktowe
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki
set_chary_wydarzenia
is singular
Wydarzenia
Festa del Grazie Mondiale

Założyciel Zgromadzenia Córek Maryi Wspomożycielki, św. Jan Bosko chciał, aby ono było pomnikiem wdzięczności wobec Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych. Wdzięczność jest zatem szczególnie celebrowana i znajduje to wyraz w corocznym Święcie Wdzięczności. Na poziomie światowym koncentruje się na osobie Przełożonej Generalnej Zgromadzenia i jednoczy wszystkie Siostry Salezjanki w akcie dziękczynienia Bogu za wielkie dzieło zbawienia.

Festa del Grazie Mondiale 2022 odbędzie się 24, 25 i 26 kwietnia 2022 r. w Turynie, Mornese i Nizza Monferrato – w Inspektorii Piemonckiej Maryi Wspomożycielki.

Siostra María del Rosario García Ribas, Wikaria Generalna Zgromadzenia, przedstawiła temat Święta, logo oraz plan.

Temat: To są moje córki pochodzi ze snu księdza Bosko, który opowiadał, że znalazł się w Turynie na Piazza Vittorio, gdzie zobaczył wiele dziewcząt proszących go o pomoc. Nie chciał ich słuchać, ale zobaczył «Panią o promiennej twarzy, która powiedziała do niego: „Zaopiekuj się nimi, to są moje córki!”» (Cronistoria I, 24-25).

Logo święta, poprzez pewne znaczące elementy, przypomina o początkach naszej historii i niektórych aspektach duchowości salezjańskiej. Widzimy Maryję Wspomożycielkę, która towarzyszyła charyzmatowi salezjańskiemu i strzegła go. Jej płaszcz spowija dzieje i przenika miejsca, które były świadkami narodzin i realizacji marzeń księdza Bosko i Matki Mazzarello.

Na horyzoncie widać żyzne wzgórza Monferratu, znak konkretności i więzi, jaką Założyciele mieli ze swoją ziemią.

Okno przypomina o Mornese i tworzy ramę ikon, które towarzyszą temu świętu: biret, który przypomina księdza Bosko; Konstytucje, które Matka Mazzarello otrzymała wraz z pierwszymi Córkami Maryi Wspomożycielki 5 sierpnia 1872 roku w Kolegium w Mornese; pęd (wzrastająca roślina), który wskazuje na rodzące się Zgromadzenie, które ksiądz Bosko chciał przenieść do Nizza Monferrato, pod czułe spojrzenie Maryi.

Sylwetki młodych wskazują na stałą obecność w naszym życiu dziewcząt i chłopców, którzy nadają sens naszemu byciu „córkami”, „siostrami” i „matkami”. W tym planie Zbawienia rozpoznajemy siebie jako żywy pomnik wdzięczności księdza Bosko wobec Maryi Wspomożycielki i jest to dla nas powód do wielkiego świętowania.

Biblijna wskazówka zaprasza nas do poznania niezwykłego człowieczeństwa trzech kobiet Starego Testamentu: Estery, Rut i Debory. W postaciach tych kobiet, między innymi, możemy kontemplować te cechy, które zostaną urzeczywistnione i w pełni wyrażone przez Maryję. Poprzez te swoje prefiguracje Maryja jest aktywna w historii Izraela i całej ludzkości oraz codziennie interweniuje w nasze dzieje, przywołując swoją obecnością to samo piękno, siłę i łagodność.

Program Święta

Niedziela 24 kwietnia: Turyn i Mornese______________________________________________

Turyn:           Spotkanie z młodzieżą (dzień MGS)

10.30: Spotkanie z Matką Najświętszą w teatrze (na żywo)

12.30: Celebracja Eucharystyczna w Bazylice (na żywo)

Mornese:       Spotkanie z młodymi w formacji

21.00: Czuwanie z postulantkami, nowicjuszami, juniorami, młodzieżą z różnych inspektorii

Poniedziałek 25 kwietnia: Mornese i Turyn__________________________________________

Mornese         Celebracja Eucharystyczna w Sanktuarium

9.30: udział nowicjuszek, junioratek, młodzieży, dorosłych i rodzin,  FMA (na żywo)

11.15: Spotkanie Matki z młodymi w formacji

Turyn:           Święto Matki w Teatrze na Valdocco

16.30: To są moje córki. Spektakl teatralny i muzyczny dla wszystkich (na żywo)

Wtorek, 26 kwietnia: Nizza________________________________________________________

Nizza              10.00: Przyjazd i powitanie

11.00: Matka spotyka się z przedstawicielami FMA

                                   Gry dla dziewcząt i chłopców

14.00: Wycieczka historyczno-kulturalna po salach Domu Macierzystego

16.30: Celebracja Eucharystii (na żywo)

18.00: Nadanie Zgromadzeniu honorowego obywatelstwa w osobie Matki, przez Gminę Nizza

W określonych godzinach możemy dołączyć do wydarzenia na żywo. Została przygotowana specjalna strona, która pozwala zapoznać się ze Świętem i śledzić jego przebieg.

INFOSFERA
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki