Dane kontaktowe
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki
set_chary_wydarzenia
is singular
Wydarzenia
Z kraju Józefa

Święty Józef – przewodnik Boga po ścieżkach ludzkiego życia. Był przy Nim, gdy stawiał pierwsze kroki na ziemi, która miała stać się miejscem zbawienia. Czy uczył Boga jak sobie radzić z ludzkim zmęczeniem, bólem, smutkiem? Jakie opowieści snuł, gdy wieczorem siedzieli obaj na progu domu?


Siostra Małgorzata Łukawska przesyła fotografie ciekawych przedstawień św. Józefa z kompleksu bazyliki Zwiastowania w Nazarecie. Widzimy figurę św. Józefa w całym ujęciu i zbliżeniach oraz medaliony ze scenami z życia Świętej Rodziny.

Kompleks bazyliki Zwiastowania został wzniesiony nad poziomem dawnej osady w Nazarecie. Domy miały formę grot. Mogły być ze sobą połączone. Wśród odkrytych fragmentów nazaretańskiej uliczki wyodrębniono tzw. dom św. Józefa, który stał się domem wspólnoty judeo-chrześcijańskiej (podobnie jak Domus Ecclesiea w Rzymie) po zesłaniu Ducha Świętego. W centralnym miejscu sali spotkań widać płytę skalną – symbol Chrystusa-Skały oraz niewielkie baptyserium (basen chrzcielny), do którego prowadziło 7 stopni.

Nazaret. Dom św. Jozefa

Tekst i fotografie: s. Małgorzata Łukawska

INFOSFERA
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki