Dane kontaktowe
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki
set_chary_wydarzenia
is singular
Wydarzenia
Wierzyć

ZNACZENIE CZASOWNIKA ΠΙΣΤΕΥΩ (WIERZYĆ) W EWANGELII JANOWEJ
W KONTEKŚCIE STAROTESTAMENTALNEGO אמן

Temat relacji człowieka z Bogiem jest kluczowym zagadnieniem w Biblii. Bóg objawiając się człowiekowi wchodzi z nim w dialog. Tę odpowiedź na Boże objawienie Katechizm Kościoła Katolickiego nazywa wiarą: „wiara jest odpowiedzią człowieka daną Bogu, który mu się objawia i udziela, przynosząc równocześnie obfite światło człowiekowi poszukującemu ostatecznego sensu swego życia” (KKK 26).

Niedziela Słowa Bożego

Dziękujemy s. Dorocie Chwile za udostępnienie swojej pracy naukowej.

INFOSFERA
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki