Dane kontaktowe
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki
set_chary_wydarzenia
is singular
Wydarzenia
Wielki Post 2023
Fotografia Autorstwa Rafał Kozubek – Praca własna, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=110870163

Orędzie papieża Franciszka oraz itinerarium zaproponowane przez Dykasterię ds. Integralnego Rozwoju Człowieka na Wielki Post 2023 r.

Rzym (Włochy). 17 lutego w Biurze Prasowym Stolicy Apostolskiej odbyła się konferencja prasowa, na której przedstawiono Orędzie Ojca Świętego na Wielki Post 2023 roku zatytułowane: Asceza wielkopostna, itinerarium synodalne.

Tym orędziem, czerpiąc z fragmentu Ewangelii o przemienieniu Jezusa na górze Tabor (Mt 17, 1-8), głoszonym co roku w II niedzielę Wielkiego Postu, papież Franciszek zaprasza do wejścia na wysoką górę razem z Jezusem, do przeżycia szczególnego doświadczenia ascezy ze świętym ludem Bożym.

W tekście orędzia droga ascezy chrześcijańskiej zostaje porównana do wejścia na szczyt, drogi pod górę, wymagającej wysiłku, wyrzeczeń i koncentracji, jak wędrówka po górach, która jednak na końcu zaskakuje i wynagradza panoramą kontemplowaną w zachwycie z góry. Sam Jezus jest Drogą, którą mamy podążać jako uczniowie jednego Mistrza i chce, aby to doświadczenie łaski nie było samotne, ale wspólne. Dlatego wielkopostna droga jest synodalna, realizowana jako Kościół, aby coraz głębiej i pełniej wchodzić w tajemnicę Chrystusa Zbawiciela.

Cel: Wielkopostna droga ascetyczna i, podobnie, synodalna, mają za cel przemianę, zarówno osobistą, jak i eklezjalną. Przemianę, która w obu przypadkach znajduje swój wzór w przemienieniu Jezusa i dokonuje się dzięki łasce Jego paschalnego misterium.

Dwie drogi

Aby osiągnąć cel, Papież proponuje dwie ścieżki, którymi należy podążać. Pierwsza to słuchanie Jezusa, który przemawia przez słowo Boże, ofiarowane przez Liturgię, i przez braci i siostry, którzy potrzebują pomocy. Papież Franciszek dodaje aspekt, który jest bardzo ważny w procesie synodalnym: słuchanie Chrystusa przechodzi również przez słuchanie braci i sióstr w Kościele, to wzajemne słuchanie, które w niektórych fazach jest głównym celem, ale które zawsze pozostaje niezbędne w metodzie i stylu Kościoła synodalnego.

Drugim wskazaniem jest to, by nie uciekać się do religijności złożonej z wydarzeń nadzwyczajnych, z sugestywnych doświadczeń, z lęku przed stawieniem czoła rzeczywistości z jej codziennymi trudami. Wielki Post, precyzuje Papież, jest ukierunkowany na Wielkanoc, a rekolekcje nie są celem samym w sobie, lecz przygotowują do bycia rzemieślnikami synodalności w zwykłym życiu naszych wspólnot.

Podczas konferencji prasowej kard. Michael Czerny, prefekt Dykasterii ds. Integralnego Rozwoju Człowieka, podkreślił aspekt piękna, który rzadko jest łączony z Wielkim Postem. Jest to piękno, które pochodzi ze zmiany, a raczej z wysiłku przemyślenia siebie na nowo, z nawrócenia. Piękno, które jest doświadczeniem zbiorowym, intymnym, ale nie prywatnym”. W języku eklezjalnym jest to doświadczenie synodalne.

Koncepcję piękna podjął również ks. Walter Magnoni, przełożony wspólnoty duszpasterskiej Madonna di Lourdes w Lecco i wykładowca etyki społecznej na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Cattolica del Sacro Cuore w Mediolanie, który przedstawił góry jako miejsce duchowe: doświadczenie piękna, które daje mi energię i pragnienie, by mówić wszystkim, jak w ciszy gór łatwiej jest usłyszeć Boga.

Dr Sandra Sarti, przewodnicząca Aid to the Church in Need (ACS) Italy, organizacji, która od 1947 r. stoi u boku prześladowanych chrześcijan, przyniosła świadectwo pracy u boku braci i sióstr w wierze, którzy cierpią prześladowania, aby przejść dwiema drogami wskazanymi przez Papieża, by razem z Jezusem wejść na górę. W tych ostatnich dniach zatem twarze i głosy, które wołają o pomoc i które domagają się naszego najbardziej uważnego słuchania, to te, które wyłaniają się z ruin niszczącego trzęsienia ziemi, które nawiedziło Turcję i Syrię.

Nowością, aby lepiej towarzyszyć drodze Wielkiego Postu, jest zaproponowana przez dykasterię trasa etapami, zgodnie z inspiracją Ojca Świętego, aby przeżyć wielkopostną ascezę jako wędrówkę górską: tydzień po tygodniu treści będą wznawiane w sposób praktyczny poprzez materiały do pobrania, tak aby refleksja towarzyszyła Wspólnotom aż do szczytu góry, pomagając im lepiej zrozumieć wolę Bożą i naszą misję w służbie Jego Królestwa.

Niech Duch Święty ożywia nas w tym Wielkim Poście w naszym wznoszeniu się z Jezusem, abyśmy doświadczyli Jego Boskiego blasku i w ten sposób, umocnieni w wierze, kontynuowali razem naszą drogę z Nim, chwałą Jego ludu i światłem pogan (Papież Franciszek).

Orędzie Papieża Franciszka na Wielki Post 2023

Itinerarium – materiały

Źródło: cgfmanet

INFOSFERA
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki