Dane kontaktowe
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki
set_chary_wydarzenia
is singular
Wydarzenia
Warsztaty pisania ikon

Dziś rozpoczynają się w Łomiankach jubileuszowe warsztaty pisania ikon. Biorą w nich udział dwadzieścia trzy osoby: jedenaście dziewcząt, pięć pań oraz siedem sióstr salezjanek. Dziewczęta i większość pań przystępują do pisania ikony Jezusa Oblubieńca, a siostry i jedna z pań będą tworzyły wspólną ikonę Abrahama i Sary.

„Chcemy te dni przeżyć w klimacie dni skupienia, z modlitwą o dar pokoju dla Ukrainy i całego świata. Chcemy wspólnie i indywidualnie przez cały ten czas trwać przed Jezusem Eucharystycznym oraz wspólnie pochylić się nad naszą jubileuszową Ikoną i towarzyszyć dziewczętom dla których będzie to czas spotkania z Jezusem” – napisała s. Iwona Szymanik, prosząc o towarzyszenie tej grupie modlitwą.

Spotkaniu towarzyszy idea dziękczynienia za wielkie rzeczy, które pośród cierpienia i ofiary Bóg czyni w naszej Ojczyźnie, w polskich Inspektoriach Córek Maryi Wspomożycielki i w sercach młodych ludzi.

INFOSFERA
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki