Dane kontaktowe
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki
set_chary_wydarzenia
is singular
Wydarzenia
Spotkanie sióstr junioratek
Spotkanie sióstr junioratek z s. Lidią Strzelczyk, Radną Generalną
– konferencja online ,,Kultura troski jako odpowiedź na kryzys życia konsekrowanego
w czasie wielkich przemian”

W dniach 2-4 lutego 2024 r. w Domu Rekolekcyjnym Sióstr Elżbietanek w Zalesiu Górnym odbył się zjazd formacyjny dla sióstr junioratek Zgromadzenia Córek Maryi Wspomożycielki (Siostry Salezjanki) obu polskich inspektorii (Wrocławskiej i Warszawskiej).

Spotkanie przebiegało pod hasłem „Chcę wyprowadzić Oblubienicę na pustynię i mówić do Jej serca” (por Oz 2,16).

Podczas tych dni towarzyszył siostrom fragment Słowa o kuszeniu Jezusa na pustyni (Mt 4, 1-11), przez który przeprowadził Siostry ks. Marek Chmielniak SAC. Junioratki, kontemplując ikonę Jezusa na pustyni, spotkały się nie tylko z tematem pokus w życiu duchowym, ale również najgłębszych potrzeb, które każdy posiada. W temat ten wpisało się również spotkanie junioratek z s. Lidią Strzelczyk FMA, Radną Generalną, która podczas konferencji online poruszyła temat kultury troski jako odpowiedzi na kryzys życia konsekrowanego w czasie wielkich przemian, kultury troski tak ważnej w życiu każdej z sióstr i życiu wspólnot, w których żyją siostry. Usłyszane treści junioratki przeżywały w czasie Adoracji, osobistym spotkanie ze Słowem, ale również podczas siostrzanych rozmów, momentów rekreacji czy przy przysłowiowej kawie. Siostry zakończyły spotkanie pełne wdzięczności i radości, umocnione Słowem i spotkaniem, aby w swojej codzienności, we wspólnocie i pośród młodych z jeszcze większą świadomością żyć i dzielić się przyjętymi treściami.

Junioratki Sióstr Salezjanek

spotkaniePLAJ (1)
INFOSFERA
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki