Dane kontaktowe
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki
set_chary_wydarzenia
is singular
Wydarzenia
Solidarność z Ukrainą

Rzym (Włochy). Matka Generalna Zgromadzenia Córek Maryi Wspomożycielki, Matka Chiara Cazzuola, jest w kontakcie z Siostrami Salezjankami w Kijowie, Lwowie i Odessie, które przesyłają informacje o sytuacji i swoim zaangażowaniu w niesienie pomocy ludności.

Wspólnota lwowska FMA informuje, że czuje się dobrze i że jej dom jest otwarty na przyjęcie wielu osób uciekających przed atakami, zwłaszcza matek z małymi dziećmi. A kiedy są w schronie, odmawiają z ludźmi różaniec: „To jest nasza broń! Dziękujemy w modlitwie tym, którzy oddają swoje życie, by nas bronić i dziękujemy Bogu, który dał nam kolejny dzień życia”.

Wspólnoty w Kijowie i Odessie również solidaryzują się z ludnością, udzielają pomocy i wspierają, podtrzymując na duchu.

Wspólnoty Sióstr Salezjanek w Polsce, we współpracy z Kościołem i stowarzyszeniami katolickimi, udzielają gościny i wsparcia wielu osobom przekraczającym granicę, które chcą bezpiecznie dotrzeć do swoich rodzin.

Inspektorka ze Słowacji, s. Monika Skalová, poinformowała o zaangażowaniu Sióstr Salezjanek w przyjmowanie ludzi w domach i obecność na granicach poprzez pomoc w tłumaczeniach i konkretną pomoc, zwłaszcza dzieciom wyczerpanym długim oczekiwaniem. Razem z Salezjanami księdza Bosko jednoczą się w inicjatywach, aby prosić o pomoc materialną dla FMA i SDB na Ukrainie. Na 2 marca 2022 r., oprócz postu, o który poprosił papież Franciszek, zorganizowali 24-godzinną adorację, podczas której zapewnią łańcuch modlitewny w intencji pokoju.

„Wielokrotnie modliliśmy się, aby ta droga nie została obrana. I nie przestajemy się modlić, wręcz przeciwnie, jeszcze intensywniej błagamy Boga. Dlatego ponawiam zaproszenie do wszystkich, aby 2 marca, Środę Popielcową, uczynić dniem modlitwy i postu w intencji pokoju na Ukrainie. W dniu, w którym będziemy blisko cierpienia narodu ukraińskiego, poczujemy, że wszyscy jesteśmy braćmi i siostrami, i będziemy błagać Boga o zakończenie wojny” (Papież Franciszek podczas modlitwy Anioł Pański w niedzielę 27 lutego).

Matka Chiara dziękuje za dotychczasową pomoc i zachęca wszystkie wspólnoty wychowawcze do trwania w jedności, w modlitwie i inicjatywach solidarnościowych, z uporczywą i jednomyślną prośbą o dar pokoju dla Ukrainy i dla wszystkich obszarów świata objętych konfliktem, gdzie FMA dzielą obawy i cierpienia ludzi. Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki oferuje konkretne wsparcie dla ludności ukraińskiej w sytuacjach zagrożenia i trudności, licząc na ofiarność i solidarność wszystkich ludzi. Istnieje możliwość przesyłania datków i ofiar, których dokumentacja zostanie opublikowana, w sposób wskazany na stronie internetowej Zgromadzenia FMA, z podaniem uzasadnieniu płatności: Emergenza Ucraina.

Źródło: cgfmanet

INFOSFERA
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki