Dane kontaktowe
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki
set_chary_wydarzenia
is singular
Wydarzenia
Różaniec w intencji pokoju

Matka i Rada Generalna Zgromadzenia Córek Maryi Wspomożycielki (FMA) zapraszają wszystkie wspólnoty FMA i wspólnoty wychowawcze do wspólnej modlitwy różańcowej w intencji pokoju na świecie w dniu 12 marca 2022 r.

W obliczu pogarszającej się sytuacji międzynarodowej Matka Generalna Zgromadzenia Córek Maryi Wspomożycielki, s. Chiara Cazzuola, kieruje list do Sióstr Salezjanek i Wspólnot Wychowawczych, w którym zaprasza wszystkich do wspólnej modlitwy różańcowej w intencji pokoju na świecie w dniu 12 marca 2022 r. Modlitwa będzie transmitowana na żywo.

Rzym, 6 marca 2022

Drogie Siostry i Drodzy Członkowie Wspólnot Wychowawczych

Nosimy w naszych sercach przekonanie, że pokój buduje się pokojem. Tylko proces pojednania, oparty na poszanowaniu praw i obowiązków każdego obywatela i każdej ze stron, może doprowadzić do pokoju. Wychowanie i głoszenie Ewangelii, które oświeca umysł, przemienia serce i porusza wolę ku dobru wspólnemu, to najlepsze, czemu chcemy się poświęcić aż do „ostatniego tchnienia”. W tym momencie historii program księdza Bosko, aby wychowywać „dobrych chrześcijan i uczciwych obywateli”, jest bardziej aktualny niż kiedykolwiek.

Jako ludzie wierzący jesteśmy wezwani do potępiania zła pod każdą postacią i w każdej sytuacji, w której się ono pojawia, ale jesteśmy również zobowiązani do zachęcania, zawsze i w każdym przypadku, do przebaczenia, pojednania, a przede wszystkim do uczciwego i szczerego uznania grzechu (począwszy od grzechu osobistego), który przyczynia się do szerzenia zła i przemocy.

Chcemy być zawsze po stronie ofiar wszelkiego rodzaju przemocy, w każdej części świata, nie lekceważąc nawet średnio- i długofalowych konsekwencji wszelkiego rodzaju pozbawiania wolności, manipulowania prawdą, tendencyjnych informacji, często nastawionych na szerzenie strachu, nieufności, podejrzeń – bez udokumentowanej, wyważonej i odpowiedniej analizy odpowiedzialności.

Dziękuję wam wszystkim za liczne przejawy solidarności i wsparcia dla narodu ukraińskiego i wspólnot siostrzanych na Ukrainie. Modlitwa jednoczy nas i umacnia nadzieję, pomagając nam znaleźć konkretne i konstruktywne sposoby wspierania pokoju i pojednania. Wraz z siostrami z Rady proponuję, abyśmy w sobotę 12 marca 2022 r. o godz. 13.00 (czasu włoskiego) wspólnie odmówili Różaniec święty. Będziemy się modlić o pokój i zakończenie działań wojennych we wszystkich częściach świata. Będzie to jeszcze jedna publiczna i wspólnotowa manifestacja naszej ufności w potężne wstawiennictwo Maryi Wspomożycielki, naszego wychowawczego zaangażowania na rzecz pokoju oraz skutecznego potępienia wszelkich form przemocy i niesprawiedliwości.

s. Chiara Cazzuola

Link do transmisji

Źródło: cgfmanet.org

INFOSFERA
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki