Dane kontaktowe
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki
set_chary_wydarzenia
is singular
Wydarzenia
Razem dla Sióstr i Braci z Ukrainy

Dziś (Środa Popielcowa, 2 marca 2022 r.) – w duchowej łączności z Kościołem – ofiarujemy dar modlitwy i podejmujemy post prosząc Boga o dar Miłosierdzia i pokoju dla Ukrainy. Łączymy się również ze wszystkimi wspólnotami Córek Maryi Wspomożycielki na całym świecie. Pragniemy przekazać informację z naszych polskich inspektorii (warszawskiej i wrocławskiej) o podjętych działaniach na rzecz naszych sióstr i braci z Ukrainy, dla których Polska jest pierwszym miejscem, gdzie mogą się zatrzymać i liczyć na wszelką pomoc.

Nasze wspólnoty przygotowały miejsce do przyjęcia ok. 100 rodzin. Część osób już dotarła. Są to przede wszystkim matki z małymi dziećmi. Otrzymały dach nad głową, pożywienie oraz wszystkie potrzebne im rzeczy. Jesteśmy też proszone o przyjęcie dzieci z domów dziecka, które są ewakuowane z terenów Ukrainy wraz z ich wychowawcami. Język serca ułatwia nam pierwszy kontakt, a im pomaga w zaklimatyzowaniu się.

Włączamy się w wiele inicjatyw propagowanych poprzez polską Caritas i Salezjański Ośrodek Misyjny w Warszawie. Nasze Siostry wyruszyły na granicę kraju, gdzie służą jako tłumaczki, posługując się językiem rosyjskim. W naszych szkołach są już organizowane dodatkowe lekcje języka polskiego dla dzieci z Ukrainy. Wiele naszych wspólnot i szkół uczestniczy w zbiórkach odzieży, leków i wszelkich produktów. Zaangażowani w zbiórki są również wolontariusze VIDES, którzy już myślą o zorganizowaniu kolonii i wakacyjnego wypoczynku dla dzieci z Ukrainy.

VIDES Polska

Jesteśmy w stałym kontakcie z naszymi siostrami z Wizytatorii EEG, które informują nas o tym, co jest najbardziej potrzebne. Kobiety, które zostały przyjęte w naszych domach, organizują się i także włączają w pomoc ludziom, którzy docierają z ich kraju; są one dla nas mostem, który łączy Ukrainę z Polską; dzięki nim możemy na bieżąco śledzić potrzeby żołnierzy i osób, które pozostały na terenach wojny.

Czujemy ogromne wsparcie i otwartość ludzi dobrej woli, którzy na wiele sposobów chcą pomóc naszym braciom i siostrom uciekającym przed wojną. Razem poprzez różaniec, adorację i modlitwę  prosimy Pana o pokój. Dziękujemy również naszemu Zgromadzeniu za modlitwę i konkretne wsparcie, pełne życzliwości i bliskości.

s. Anna Szczęsna i s. Paulina Sasiak

INFOSFERA
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki