Dane kontaktowe
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki
set_chary_wydarzenia
is singular
Wydarzenia
Nowa Rada Generalna IFMA

Radę Generalną stanowią:

  • Wikaria Generalna
  • Radna odpowiedzialna za formację
  • Radna odpowiedzialna za duszpasterstwo młodzieżowe
  • Radna odpowiedzialna za Rodzinę Salezjańską
  • Radna odpowiedzialna za misje
  • Radna odpowiedzialna za komunikację społeczną
  • Radna odpowiedzialna za administrację generalną (Ekonomka)
  • siedem Radnych, którym Przełożona Generalna powierza obowiązek wizytowania poszczególnych inspektorii /K 123/
Rada Generalna IFMA 2021-2026

Siostra María del Rosario García Ribas

Wikaria Generalna jest pierwszą współpracowniczką Przełożonej Generalnej w obowiązku animacji życia i dynamicznej wierności w Zgromadzeniu (K 126).

Siostra Nilza Fátima de Moraes

Radna ds. formacji animuje i promuje integralną i ciągłą formację Córek Maryi Wspomożycielki w odniesieniu do wartości i potrzeb specyficznego powołania FMA w Kościele. W sposób szczególny towarzyszy etapom formacji początkowej (K 128).

Siostra Runita Galve Borja

Radna ds. duszpasterstwa młodzieżowego animuje działalność apostolską Zgromadzenia we wszystkich jej formach, w stałej wierności charyzmatowi i wymogom rzeczywistości młodzieżowej (K 129).

Siostra Leslie Sandigo Ortega

Radna ds. Rodziny Salezjańskiej proponuje ukierunkowania, aby Zgromadzenie wnosiło swój oryginalny wkład – kobiecy i maryjny – we wzrost komunii i współpracy w Rodzinie Salezjańskiej (K 129).

Siostra Ruth Del Pilar Mora Velazco

Radna do spraw Misji odpowiada za ożywienie działalności misyjnej Zgromadzenia wśród narodów będących na drodze ewangelizacji (K 130).

Siostra Maria Ausilia De Siena

Radna do spraw komunikacji społecznej, mając na uwadze wpływ tego zjawiska w różnych kulturach, animuje w Zgromadzeniu sektor komunikacji i proponuje inspektoriom odpowiednie ukierunkowania (K130 bis).

Siostra Ena Veralís Bolaños

Ekonomka Genaralna w zależności od Przełożonej Generalnej i w porozumieniu z Radą, administruje i zarządza w sposób przejrzysty dobrami ruchomymi i nieruchomymi Zgromadzenia (K 131).

Radne Wizytatorki

Radne delegowane przez Przełożoną Generalną do wizytowania Zgromadzenia mają obowiązek troszczyć się o utrzymanie stałych i konstruktywnych relacji między inspektoriami a Przełożoną Generalną i jej Radą oraz o właściwą współpracę między różnymi wspólnotami inspektorialnymi. Poprzez swoją służbę będą się starały umożliwić Radzie Generalnej coraz lepsze poznanie sióstr i środowisk, w których realizowane jest nasze posłannictwo oraz wzmacniać działalność apostolską Zgromadzenia, doceniając różne kultury w pełnej wierności Kościołowi i Księdzu Bosko (K 132).

Siostra Maria Luisa Nicastro

Sekretarka Generalna jest odpowiedzialna za archiwum generalne, za Cronistorię Zgromadzenia, registry i statystyki generalne.

W celu ułatwienia w przyszłości znajomości i pogłębienia ducha salezjańskiego będzie strzec dziedzictwa historycznego Zgromadzenia (K133).

INFOSFERA
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki