Dane kontaktowe
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki
set_chary_wydarzenia
is singular
Wydarzenia
Niezwykła ikona

Wieczorem 11 maja 2023 r. w Domu Generalnym Zgromadzenia Córek Maryi Wspomożycielki w Rzymie została zaprezentowana wobec zebranych: wspólnoty Domu Generalnego, matki Chiary Cazzuola, przełożonej generalnej Zgromadzenia, i radnych generalnych – niezwykła ikona przedstawiająca Maryję Wspomożycielkę i św. Marię Dominikę Mazzarello. Prezentacji dokonała autorka s. Randa Kortas, salezjanka z Syrii.

Oto opowieść s. Randy.

„Napisałem tę ikonę, aby wyrazić naszą wdzięczność wobec Maryi Wspomożycielki i Matki Mazzarello na zakończenie obchodów 150. rocznicy założenia Zgromadzenia. Ta ikona ma uczynić bardziej widoczną i żywą obecność Maryi Wspomożycielki i Jej żywego pomnika: św. Marii Dominiki Mazzarello.

Napisałem ją, opierając się na Słowie Bożym ukazującym obecność Maryi na weselu w Kanie Galilejskiej – Była tam Matka (J 2, 1-22), i na Konstytucjach Zgromadzenia Córek Maryi Wspomożycielki, art. 4. Najświętsza Maryja Panna była inspiratorką naszego Zgromadzenia i nadal jest jego Matką i Mistrzynią. Dlatego jesteśmy rodziną zakonną, która jest całkowicie należy do Maryi. Ksiądz Bosko chciał, abyśmy były żywym pomnikiem jego wdzięczności wobec Maryi Wspomożycielki i prosi nas, abyśmy byli jego dziękczynieniem przedłużonym w czasie…”.

11 maja 2023 r. w Domu Generalnym Zgromadzenia Córek Maryi Wspomożycielki w Rzymie została zaprezentowana przez autorkę ikona przedstawiająca Maryję Wspomożycielkę i Matkę Mazzarello.

Bogactwem ikony jest Słowo Boże, źródła charyzmatyczne, symbole, gesty, pozy, barwy. Teologiczny fundament ikony stanowi tajemnica wcielenia: Emmanuel – Bóg z nami! Stąd żywa obecność Maryi.

Światło

Światło jest istotnym elementem ikony, pozwalającym wydobyć tajemnicę Boskiego Światła wcielonego w Jezusie: poprzez wcielenie możemy duchowo wznieść się do Jego Światła.

Rysy

Podobieństwo twarzy nie jest przypadkowe: jest motywowane pragnieniem napisania ikony, której fizyczne, a przede wszystkim duchowe rysy pierwszej Córki Maryi Wspomożycielki odzwierciedlają cechy Matki. Matka Chiara Cazzuola powiedziała z okazji 150. rocznicy założenia Zgromadzenia: Każda córka nosi w sobie cechy Matki. Maryja pozwala nam być córkami i pragnie, abyśmy były do Niej podobne.

Macierzyństwo

Maryja jest Matką Jezusa, kobietą rodzącą życie: ikona przedstawia Jej macierzyństwo wobec Matki Mazzarello: Main rodzi się z łona Maryi i dlatego jest córką, a córka powinna przypominać Matkę, zarówno w rysach, jak i postawach. Main jest obrazem Zgromadzenia i każdej Córki Maryi Wspomożycielki, dlatego możemy powiedzieć, że z Maryi rodzi się Zgromadzenie i każda salezjanka.

Góra

Góra (szczyt): ta ikona przedstawia górę Przemienienia Pańskiego. Symbolizuje etapy życia duchowego Marii Dominiki, życia zbudowanego na solidnej skale, którą jest Jezus, na którą zdecydowanie wyruszyła, podejmując podróż do świętości, wspinając się krok po kroku na górę Boga; zawsze dążąc w górę, pozwoliła się przemienić, aż do pełnego upodobnienia się do Chrystusa i Maryi Najświętszej Wspomożycielki. Z tego powodu świętość Marii Dominiki Mazzarello charakteryzuje się cnotami, które są reprezentowane na ikonie przez różne maryjne kwiaty, rosnące na górze: fiołek – kwiat pokory, róża z jej słodką wonią świętości i piękna, lilia – symbol szczerej czystości, nard – woń miłości i świętości Marii Dominiki Mazzarello rozprzestrzeniona na całym świecie”.

s. Randa Kortas FMA

Cenna ikona została pobłogosławiona 12 maja 2023 r. na zakończenie celebracji eucharystycznej i pozostała w kaplicy, gdzie Matka, Radne i siostry z Domu Generalnego mogły ją kontemplować, zatrzymując się na modlitwie, w przeddzień uroczystości Świętej Marii Dominiki Mazzarello.

Źródło: cgfmanet

INFOSFERA
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki