Dane kontaktowe
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki
set_chary_wydarzenia
is singular
Wydarzenia
Matka Yvonne Reungoat

7 lipca 2023 roku w Biurze Prasowym Stolicy Apostolskiej przedstawiono listę uczestników XVI Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów, którego pierwsza sesja odbędzie się w Watykanie w dniach od 4 do 29 października 2023 roku.

Na liście znajduje się 378 członków z prawem głosu, w tym prezbiterzy, diakoni, świeccy mężczyźni i kobiety, konsekrowani mężczyźni i kobiety. Zostali wybrani, aby zagwarantować różnorodność – pod względem charyzmatów, powołań, doświadczenia eklezjalnego, wieku, kraju pochodzenia, a także ze względu na ich udział w różnych funkcjach w procesie synodalnym.

W sumie w zgromadzeniu uczestniczy 85 kobiet, z których 54 ma prawo głosu.

„Staraliśmy się uwzględnić reprezentację całego ludu Bożego” – wyjaśnił podczas konferencji prasowej kardynał Mario Grech, sekretarz generalny Synodu.

Siostra Yvonne Reungoat, emerytowana Matka Generalna Zgromadzenia Córek Maryi Wspomożycielki, została również powołana do grona Ekspertów i Moderatorów, aby służyć dynamice zgromadzenia synodalnego.

Matka Yvonne Reungoat była 9. przełożoną generalną Zgromadzenia Córek Maryi Wspomożycielki (w latach 2008-2020). Od 2018 roku do 4 czerwca 2023 roku była przewodniczącą Unii Wyższych Przełożonych Włoch (USMI), a od 2019 roku jest członkiem Kongregacji ds. Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego. 13 lipca 2022 roku Ojciec Święty mianował ją członkiem Dykasterii ds. Biskupów.

Matka Chiara Cazzuola, Przełożona Generalna Zgromadzenia Córek Maryi Wspomożycielki, skierowała do s. Yvonne zapewnienie o towarzyszeniu jej ze strony Zgromadzenia:

„Podczas gdy radujemy się z Matką Yvonne z powodu tego nowego i ważnego zadania powierzonego jej przez Ojca Świętego, zapewniamy ją o naszych modlitwach i naszej bliskości, która będzie bardziej intensywna podczas sesji synodalnych. Czujemy się zaszczycone tym znaczącym wyborem Papieża Franciszka i powierzamy Matkę Yvonne szczególnej opiece Maryi Wspomożycielki i naszych Świętych Założycieli”.

Źródło: cgfmanet

INFOSFERA
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki