Dane kontaktowe
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki
set_chary_wydarzenia
is singular
Wydarzenia
Komunikat Przełożonej Generalnej

Matka Generalna Zgromadzenia Córek Maryi Wspomożycielki, Matka Chiara Cazzuola, przekazuje wiadomości o wspólnotach FMA na Ukrainie – w Kijowie, Lwowie i Odessie – i zaprasza wspólnoty wychowawcze do modlitwy oraz podjęcia inicjatyw na rzecz pokoju i solidarności.

„Z ostatnich wiadomości otrzymanych od dyrektorek wspólnot z 24 lutego 2022 r. wiemy, że nasze siostry czują się dobrze, przeżywają w tym dramatycznym momencie Narodu cierpienie, niepokój, niepewność ludności, powierzając wszystkich opiece Maryi Wspomożycielki. Dziękujemy FMA i wspólnotom wychowawczym na całym świecie za bliskość i modlitwę.

Wydaje mi się ważne, aby w tym czasie wesprzeć nasze siostry i ludność pewnymi konkretnymi inicjatywami: wspólnym odmawianiem różańca z wyraźną intencją prośby o dar pokoju; osobistym i wspólnotowym zobowiązaniem do życia w postawie pokoju i życzliwości, tolerancji i wzajemnej akceptacji.

Kiedy ksiądz Bosko ułożył modlitwę „O Maryjo, Dziewico Potężna „, nazwał ją „modlitwą na trudne czasy”. Wierne jego natchnieniom, możemy z wiarą wzywać „potężnego” wstawiennictwa Maryi, aby uwolniła ludzkość od niebezpieczeństwa wojen wszędzie tam, gdzie znajdują się ogniska zapalne, i pomogła nam docenić i budować bezcenny dar pokoju. Towarzyszmy naszym Siostrom sercem nadal na Ukrainie i we wszystkich innych krajach, gdzie toczą się wojny i dochodzi do przemocy”.

Źródło: www.cgfmanet.org

INFOSFERA
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki